Д-р Димитър Малиновски, ОДБХ – Благоевград: Няма регистрирани случаи на африканска чума в областта

Д-р Димитър Малиновски, главен експерт в отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Каква е актуалната обстановка в Област Благоевград във връзка с африканската чума?

Д-р Димитър Малиновски: Актуалната обстановка е спокойна към момента. До сега от всички проби, които са изпратени към нас, взети от диви и домашни прасета не е установено серологично и вирусологично да има заразени и болни животни от африканска чума.

Фокус: Имало ли е съмнения за възможни случаи на заболяването и от кои райони на областта са били те?

Д-р Димитър Малиновски: Не, принципно е имало сигнали от хора, когато са били намерени единични случаи на мъртви свине, но няма данни да са били болни или заразени с африканска чума. По принцип ловците, понеже до края на годината е ловния сезон, са обучени да разпознават заболяването. Така, че ако възникнат някакви съмнения или видят някакви съмнителни неща по органите или телата на отстреляните животни, то те знаят, че трябва да ни съобщят веднага, за да се вземат възможно най-бързо мерки. Важно е да отбележим, че от всички свине се взимат проби за серологично и вирусологично изследване, които към момента не показват наличие на болни или заразени свине.

Фокус: Какви превантивни мерки са предприети?

Д-р Димитър Малиновски: Това е една от превантивните мерки – че ловците са запознати с признаците на заболяването, за да могат ако открият нещо съмнително да ни уведомят по най-бързия начин, за да бъдат взети и превантивни мерки. Освен това мерки са предприети и по отношение на домашните свине. Всички животновъдни обекти, в които се отглеждат свине са предприели допълнителни мерки по отношение засилване биосигурността, така че  да не се допусне евентуално разпространение на болестта или навлизането ѝ от други места, където има заболяване и болни свине.

Ливия НИНОВА