Д-р Динко Динев, РЗИ – Кюстендил: Ваксините са лично право и споделена отговорност

Д-р Динко Динев, експерт към Дирекция „Надзор на заразните болести” към Регионална здравна инспекция – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Д-р Динев, какво представлява Европейската имунизциолнна седмица?

Динко Динев: Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението. Европейската имунизационна седмица за 2018 е с насоченост към имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахване на имунизационните „джобове”, което ще спомогне за напредъка към постигането на глобалните цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, влючително и постигането на добро здраве. Трябва да се знае, че имунизацията е право и отговорност на всеки. Обучавайки родителите относно ваксините и болестите, от които те предпазват, е в основата на запазването на доверието във ваксините. Целта на Европейската имунизационна седмица е да повиши информираността относно значимостта на имунизациите и да увеличи имунизационния обхват. Специално място заемат дейностите за достигане на уязвимите групи от населението. Девизът „Предпази. Защити. Имунизирай“ популязира основното послание, че имунизирането на всяко едно дете е от жизнено значене за предпазване от болести и защита на живота.

Фокус: Д-р Динев, какво включва като дейности националният имунизационен календар?

Динко Динев: Имунизационният календар на Република България е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им. Задължителните ваксинации включват 11 заразни заболявания в детска възраст. Това са Хепатит Б, туберкулоза, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, пневмококови инфекции, хемофилус инфлуенце тип Б, морбили, рубеола, епидемичен паротит. Това са основните заболявания, включени за имунизация в детската възраст.

Фокус: Им ли и други имунизации?

Динко Динев: Да, освен тези задължителни имунизации които се провеждат, в имунизационния календар има включени още две основни групи ваксини. Едната група са целеви имунизации, сред които е имунизацията срещу бяс. Другата група са препоръчителните имунизации, сред които са срещу Хепатит А, срещу грип и други заболявания. Към препоръчителните имунизации са включени и две национални програми. Едната е за първична профилактика на рака на маточната шийка, а другата е за контрол и лечение на ротавирусните гастро ентероколити в България. Всички програми осигуряват безплатни имунизации за съответните възрастови групи.

Фокус: Какъв процент от населението в областта е обхванато с ваксини?

Динко Динев: Около 95 % от децата в Кюстендил са обхванати по имунизационния календар. За 2017 година, по данни на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, децата са обхванати на около 95 %, процентът варира в малки граници при съответните заболявания. При възрастните, подлежащи на имунизация срещу тетанус и дифтерия, процентът е между 70-75 %. При възрастните основната причина е тази, че има миграция. Хората не са в региона или в страната, но все пак не са тук. Има и други причини. При децата миграцията също съществува, но има и други показатели. Най-често са временни противопоказания. Наблюдават се и откази от страна на родителите. За 2017 година официално са подадени четири отказа за имунизации на деца. Отказите са направени от страна на родителите, които подлежат на съответната санкция, съгласно законодателството. Ние предоставяме самите ваксини на личните лекари, с изключение на тези по националните програми. През последните години не сме имали проблеми по отношение на доставките на ваксини. Имаме налични от всички видове.

 

 

Венцеслав ИЛЧЕВ