Д-р Дочка Михайлова, РЗИ – Варна: Периодично назначаваме допълнително хлориране или обеззаразяване на питейната вода

Основният мониторинг за качеството на питейната вода се осъществява от водоснабдителните дружества. Това каза за Радио „Фокус” – Варна д-р Дочка Михайлова, директор на Регионалната здравна инспекция във Варна. „Мониторинговата програма е съвместна и е въз основа на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Здравната инспекция по-скоро контролира мониторинга на водоснабдителните дружества. Нашия контрол е насочен изключително към качеството на водата при чешмата или това, което потребява населението. ВиК провеждат по-подробни изследвания от водоизточника,  където отношение има и Басейнова дирекция. Ходи се на проверка съвместно, тоест пробонабирането за изследването става съвместно с инспектор на РЗИ и пробовземач от ВИК. От едно и също място, по едно и също време, от една и съща точка се взимат пробите и се изследват в различни лаборатории – на ВиК и РЗИ, като резултатите се анализират“, обясни д-р Михайлова. Тя допълни, че се установяват кратки замърсявания, най-вече с микроорганизми или химични елементи. Периодично се назначава допълнително хлориране и обеззаразяване.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА