Д-р Емилия Баева: В дейността на нашия Обществен съвет по етническите и интеграционни въпроси се включват и идеите на РОМАКТ

Д-р Емилия Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич и председател на Обществения съвет по етническите и интеграционни въпроси, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Общината има подписано споразумение с РОМАКТ. Вие вече осъществявате различни дейности, в каква посока?

Д-р Емилия Баева: Община Добрич е една от общините, които работи по програма РОМАКТ, чиято цел е да подпомага кметовете, общините и общинските администрации за сътрудничество с ромските общности. Споразумението на нашата Община е от първи март, ако не се лъжа, 2017 година. Като целта е в самата общност, самите роми да си излъчат хора, които да ги представляват. Нашето желание е и идеята на програмата, хората да бъдат подготвени. Те трябва да търсят възможност за интегриране на ромите в нашето общество. Защото по програмата няма да има никакво финансиране, в смисъл не трябва да се мисли, че някой от хората в  нашата община, които са част от екипа на програмата, че ще получава някакво финансово обезщетение за това, че се занимава с тази програма, нито че ще има едни целенасочени средства, които да бъдат усвоени или просто така да бъдат дадени на ромите. Целта на програмата е да излъчат една местна активна група, както се наричат по програмата. Тази група да създаде един местен обществен съвет или както в нашата Община с години съществува Обществен съвет по етнически и интеграционни въпроси. Искам да спомена, че според последната заповед, която е на кмета от март 2017 година, в съвета има четирима представители на ромите. Ние им изпращаме писма и те си излъчват представител. Председателят на Обществения съвет е представител на Сдружение „Интеграция към просветление – РОМА“. Те и досега са имали представители в Обществения съвет. Сега идеята е самите те да си изберат хората, които искат да бъдат допълнително включени в този Обществен съвет, хората, които те припознават за подготвени, хора, които могат да набележат така наречените повтарящи се проблеми. Не става въпрос за непочистен двор или крушка, която не свети. Ние говорим за това там, където в нашата община е съсредоточено компактно ромско население, да видим какви проблеми споделят самите роми. Те се повтарят. И тези проблеми местната активна група чрез Обществения съвет да ги представи на вниманието на общината и на кмета и да бъдат набелязани мерки за решаването им. Има предложен правилник за дейността на Обществения съвет, който ще бъде достояние на всички негови членове, за да се запознаят с него. В дейността на нашия Обществен съвет по етническите и интеграционни въпроси се включват и идеите на РОМАКТ. А те са даденият проблем да тръгне от ромската общност, да бъде идентифицирани, да бъде представен пред общината, да се види дали тя има капацитет, за да го реши. Ако проблемът не е общински, къде тя да го отнесе за решаване. И по този начин да бъде създаден един план, който поетапно да решава проблемите. Няма как всички проблеми, трупани с години, да се решат наведнъж. Но ние ще започнем един по един.

Фокус: Работите ли и с външни сътрудници?

Д-р Емилия Баева: Една дама дойде от Страсбург, която е точно представител на Европейската комисия, и тя ще се занимава с тази програма, защото стана ясно, че само в България и Румъния тази програма ще продължи да функционира, тъй като може би другите държави не са проявили достатъчно интерес към нея. Идеята е да се улесни достъпа до ресурсите, да се видят възможностите за кандидатстване по европейски проекти,  да се подготвят самите роми, да им се представят експертите на програма РОМАКТ, които да изработят един проект и така да се търси финансиране. Дали то ще бъде местно, със средства на общината, дали външно, чрез европейски проекти и програми, програмата дава експертно становище и дава възможност проблемите на ромите да станат малко по-ясни и видими за общинската администрация.

Фокус: До тук кои са най-наболелите проблеми на ромската общност в Добрич, поставени пред общинската администрация?

Д-р Емилия Баева: В момента има излъчена група, която провежда анкета и след като тя обхване определен брой семейства, обобщените резултати ще покажат кои са повтарящите се проблеми. Ние сме провели срещи сред ромската общност. Това, което споменават като проблеми на тези срещи, са огромните сметки към ВиК. Там се създаде един проблем, знаете като стартира водният цикъл на града. Съвпадна с кампанията на водното дружество да си събира дълговете, което е тяхно право. И аз мисля, че тогава и местната активна група, експертите на РОМАКТ, които бяха тук, помогнаха проблемът да се потуши, в смисъл да се стигне до някакво разбирателство. Сметките трябва да се плащат, ние се опитваме да обясняваме на всички, защото целта на програмата е да разясни, че трябва да се спазват законите. Няма как натрупвани с години огромни суми самите роми да платят. Но се стигна до някакво споразумение и се тушира напрежението. Другият проблем например е със сметосъбирането. Имало е в един голям участък голямо сметище, което е било разчистено. Въпросът е някой да назове проблема и той да бъде забелязан. Разбира се знаете, друг проблем е този с незаконното строителство. Някъде между 8% и 10% от ромската общност, която живее при крайна бедност. Също нуждата от образование. Аз мисля, че държавата прави много, за да интегрира ромските деца в образователната система. Включително и ние като община каквото можем, правим. Това включва проектите, по които работим, за деца билингви, за да имат допълнителни часове за изучаване на български език в подготвителните групи на детските градини и училища, за да могат в първи клас да влязат деца, които знаят български език.

Фокус: Вие вече сте в диалог с представители на ромската общност, срещате ли разбиране, кои са трудните моменти в общуването с нейни представители?

Д-р Емилия Баева: Аз съм работила много с роми и покрай професията ми, лекар съм, и от там, от където идвам. Смятам, че винаги съм намирала правилния език и форма, когато разговарям в границите на така нареченото разширено семейство. При Обществения съвет обаче става въпрос за общност, която трябва да излъчи свой лидер. Прави впечатление, че те трудно могат да направят избор и техните „лидери“, хората, които те са си избрали за техни представители, те самите помежду си нямат диалог и консенсус. Аз мисля, че има разбиране след последното заседание, че този съвет не е място за махленски свади и нашата задача е да покажем, че има определени правила в работата и те трябва да се спазват. Разбира се някога ще има по-разгорещени дебати, но нека те са по проблеми, а не между личности. В самия Обществен съвет има четирима ромски представители на различни сдружения. Тези представители са излъчени от самата ромска общност. На последното заседание на съвета бяха представени още трима представители, двама от тях са ромски медиатори. Единият от тях е зам.-председател на съвета. На заседанието този месец съветът ще реши дали ги приеме като членове, ще бъде разгледан и евентуално приет правилникът за работа.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА