Д-р Емилия Баева: Сериозен е проблемът с недостига на медицински сестри в детските ясли и на социални работници във всички видове социални услуги в града

Д-р Емилия Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Общинският съвет на Добрич прие предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги. Какво наложи това?

Д-р Емилия Баева: Разкриването на комплекса е породено от обстоятелството, че ние по силата на промените в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане преименувахме нашите четири центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в два Центъра само за младежи с увреждания, а другите два си останаха Центрове за деца и младежи с увреждания. При това положение част от персонала излиза, че работи в Център за настаняване на младежи, другата част – в Центъра за настаняване на деца и младежи. По същия начин е и със социалните работници, които обслужват и четирите центъра, по същия начин е с медицинските сестри, с огняря, и с директора. И затова, тъй като единният разходен стандарт е еднакъв и за двете социални услуги. Те се получават общо като бюджет, с многобройни разговори с Агенцията за социално подпомагане от тяхна страна нямахме никакви забележки. Но от Бюрото по труда ни посъветваха, за да не променяме трудовите договори, примерно една детегледачка работи в Центрове за настаняване на деца и младежи. Но се налага тя да даде дежурство поради отсъствие на детегледачката в Центъра за настаняване само на младежи. Ние й променяме всъщност трудовия договор. И за да не възникват такива трудово-правни ситуации и конфликти, ни посъветваха да ги обединим и просто те стават с ново наименование. Имат една обща шапка – Комплекс за социални услуги. А вътре си остават пак два по два еднакви центъра. Т.е. сега всички ще бъдат преназначени в комплекса и при необходимост работната ръка, човешкият ресурс ще бъде пренасочван в един от четирите центъра.

Фокус: Има ли недостиг на кадри в тази сфера?

Д-р Емилия Баева: По принцип не мога да кажа, че има недостиг, но има периодично текучество, защото след като сме направили подбора и започнат да работят, част от служителите се оказват неподходящи. Много е трудна работата там, това са големи младежи с увреждания. Някои са големи физически, но умственото им развитие е като на малко дете, а някои са и физически, и умствено по-малки отколкото е действителната им календарна възраст, т.е. биологичната им възраст не отговаря на календарната. Не всеки може да работи с такъв тип потребители. Част от детегледачките се оказват в невъзможност да осъществяват тази дейност. Просто не могат да свикнат с лицата с увреждания. Иначе недостиг има по-скоро за социални работници и проблемът касае всички социални услуги в града. Такива услуги има много, на територията на нашата Община има страшно много социални услуги. Всяка има нужда от социален работник и там е малко по-сериозен проблемът. Но засега нямаме подбор, на който да не сме одобрили кандидати. Наскоро там назначихме трудотерапевт и в момента сме в подбор отново на социален работник.

Фокус: Съществува ли проблем с кадрите в детските заведения – ясли и градини?

Д-р Емилия Баева: По принцип в детските ясли и градини има недостиг на медицински сестри, това е най-големият ни проблем в момента. Защото имаме случаи, когато обявяваме веднъж, втори път свободно работно място за медицинска сестра и няма нито един явил се кандидат. Там ни е по-сериозния проблем, както и медицински сестри, които са нужни в социалните услуги. Например в новия Комплекс за социални услуги работят две медицински сестри, които са на втори трудов договор. Те работят и в Дома за стари хора. Много е труден проблемът със специалистите по здравни грижи. Това е нещото, което страшно много ме тревожи. Аз по време на един протест на майките, когато настояваха за видеонаблюдение в детските градини и ясли, се опитах да има кажа, че трябва да уважаваме кадрите, които работят в момента, защото не е лесно да работиш с деца, защото в един момент може да се наложи да водят своите деца на ясла и градина във Варна. Те не ме разбраха. И ето сега в детските ясли имаме три свободни места за медицински сестри. Детските ясли в града са общо три.

Фокус: Каква е средната работна заплата за медицинските сестри и социалните работници в Община град Добрич?

Д-р Емилия Баева: Трудно ми е да кажа за средната работна заплата за медицинските сестри в нашата община, но мога да кажа каква е ситуацията в детските ясли. Ние сме една от малкото общини, където успяхме още предходната финансова година да достигнем браншовото споразумение – медицинските сестри в детските ясли в Добрич са на 700 лв. основна заплата. Това е по браншовото споразумение. Медицинските сестри в здравните кабинети бяха с 620 лв. основна заплата, защото толкова позволяваше стандартът. Ние се движим намалявайки броя на децата, намалява единният разходен стандарт. Сега като разгледахме изпълнението на бюджета през първото тримесечие техните възнаграждения се увеличиха с 20 лв. И така на всеки три месеца сме поели ангажимента, че ще се опитваме да достигнем и при тях браншовото споразумение, ако броят на децата не намалее.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА