Д-р Емилия Кацарска, директор на БЧК – Кюстендил: В България доброволчеството не е непознато

Радио "фокус" Кюстендил

Директорът на Български червен кръст – Кюстендил д-р Емилия Кацарска, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Доктор Кацарска, какво е значението на Международния ден на доброволеца, който се отбелязва и в Кюстендил?

Емилия Кацарска: За първи път той се чества през 1985 година по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото традиционно отдава своята почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, с което допринасят светът да се превърне в по-мирно и безопасно място. В България доброволчеството не е непознато. Българският червен кръст е най-голямата доброволческа организация у нас, част от международното движение на Червения кръст и на Червения полумесец, ръководи се от неговите основни принципи – хуманизъм, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Фокус: Д-р Кацарска, по какъв начин в Кюстендил отбелязвате Международния ден на доброволеца?

Д-р Емилия Кацарска: По традиция този празник го отбелязваме с концерт в читалище „Братство”. Събитието се организира от младежката организация към БЧК-Кюстендил, Младежки информационно-консултантски център и читалище „Братство”. В празничната програма участват танцьори от клуба по спортни танци към читалище „Братство”, изпълнители от класа по поп пеене, детска фолклорна група „Звездица“ и младият поп изпълнител Даниел Деянов. На 5 декември е Международния ден на доброволеца и всяка година Областният съвет на Български червен кръст – Кюстендил организира различни инициативи.

Фокус: Това е денят, в който вие отправяте благодарност към всички доброволци, много ли са те и има ли желаещи от страна на младото поколение, пък и на по – възрастното да бъдат доброволци и да помагат на хората в нужда?

Д-р Емилия Кацарска: Доброволците в област Кюстендил, регистрираните, са около 230 човека. За съжаление броят не е много голям, възрастовата група, това са деца, които посещават училищата и възрастни хора. Липсват доброволци в тази работоспособна възраст, така че се обръщам към всички хора в работоспособна възраст, да станат съпричастни към доброволчеството.

Фокус: Има отряди за реакции при бедствия и аварии?

Д-р Емилия Кацарска: Имаме един доброволен екип за реакции при бедствия и аварии и кризи, който се стои от 19 човека, имаме младежки авариен екип и възрастен екип за реакция. Възрастния екип за реакции всяка година участва в национално състезание и тази година се класира на пето място. За доброволния екип за реакции при бедствия, аварии и кризи за съжаление през годините броят на членовете намаля. Една от причините е това, че все пак хората са доста ангажирани и им остава много малко време за доброволческа дейност. Младежката ни група е доста активна. Имаме и екип за деца до 14 годишна възраст, които активно се включват в обученията по първа помощ. Децата завършвайки и напускайки града, след това ние ги губим. Те отиват да учат в други населени места, така че този ресурс ние го загубваме дългосрочно.

Фокус: По какъв начин Българският червен кръст взаимодейства с общините на територията на област Кюстендил и в частност с Община Кюстендил, имате ли съвместни дейности?

Д-р Емилия Кацарска: Ние работим много добре с всички общини на територията на област Кюстендил. Ние участваме като партньори в една програма на Европейския съюз за раздаване на храни и хранителни продукти и общините ни оказват изцяло съдействие по раздаването на тези хранителни пакети. От друга страна с Община Кюстендил и тази година участвахме в проект, финансиран от общината, който се казва „Хората около нас”.

Венцеслав ИЛЧЕВ