Д-р Емил Кабаиванов: Близо 45 % от бюджета на община Карлово за 2017 година е насочен към образованието и социалните дейности

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за приоритетите в бюджета на Общината за 2017 година.

 

Фокус: Г-н Кабаиванов, каква е стойността на общата бюджетна рамка на община Карлово за 207 година? Кои са приоритетите в Бюджет 2017?
Д-р Емил Кабаиванов: Общата бюджетна рамка на община Карлово за 2017 година е в размер на 30 784 928 лв. Приоритетите са в няколко сфери, за които сме убедени, че са най-важни за нашите съграждани. На първо място е инфраструктурата, като имам предвид една сериозна капиталова програма. Ще правим основен ремонт на улици в града, ще изградим втория етап на пешеходната зона, също пет спортни площадки, малка спортна зала и детски площадки във всички детски градини. Ще изградим и дом със социална функция, а именно за работа с деца на улицата. Другият приоритет ни е образованието и социалните дейности. Близо 45 % от бюджета на община Карлово е насочен за образованието, като тук също имаме разширяване, ремонти и обновяване на детски заведения, създаване на по-голяма възможност за спорт в училищата, за да расте здраво поколение. Разбира се, продължава изпълнението на нашия ангажимент към детските градини и ясли, а именно 2/3 от техния бюджет да се осигурява от община Карлово. Другото, което сме си поставили за цел е да запазим чистотата на въздуха и да подобрим качеството на питейната вода. За тази цел сме кандидатствали с няколко проекта и сме ги спечелили. Единият от тях касае 9 населени места – Климент, Каравелово, Дъбене, Войнягово, Богдан, Слатина, Клисура, Ведраре и Васил Левски. Това са големи и средни населени места, в които сборно живеят около 20 000 жители на община Калово. Ще сменим 20 км водопроводи, което ще подобри изключително качеството на питейната вода. Поставили сме си за цел също така и работим за втория етап на Водния проект на град Карлово. Той обхваща и квартал „Сушица“, оставен някак встрани от този Воден проект. Водните проекти на Баня, Розино и Калофер също ще се работят. Това са основните приоритети. Община Карлово има задължения, които ние намалихме значително през последните години, но все още не сме ги стопили съвсем. Въпреки, че бюджетът е напрегнат и ние трябва да изплащаме тези задължения, ние няма да намалим, а напротив – ще разширим нашия пакет от услуги, които общината предлага в областта на социалните дейности, здравеопазването, административните услуги, образованието, подпомагаме спорта и културния живот. Имаме и доста богат културен календар. Да не забравяме, че тази година за нас е особено важна, защото се навършват 180 от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски. Всички тези неща ние ще ги работим заедно и успоредно, за да бъде всичко наред и както трябва.
Фокус: Какви проблеми посочиха хората при общественото обсъждане на бюджета?
Д-р Емил Кабаиванов: Основният посочен проблеми е свързан с инфраструктурата. Безработицата вече не е такъв проблем, тъй като община Карлово е с едно от най-ниските нива на безработица в България. Останалото са проблеми, които не касаят Общината. Тук имам предвид ниски доходи, но това се вписва в графата с общодържавни проблеми, които се решават на ниво държава.
Фокус: Споменахте, че тази година ще се отдели повече внимание на по-малките населени места в община Карлово. Може ли да кажем нещо по-конкретно?
Д-р Емил Кабаиванов: Имаме около 1 милион лева средства от местни приходи за строителната програма на селата и още около 7 милиона, които са по проекти. Очаквам да подпиша още един голям проект за селата. Общо сумата за отделните села ще надскочи 14 милиона лева. За град Карлово има привлечени средства от Европейския съюз на стойност 16 милиона лева. Общата строителна програма за тази 2017 година, и донякъде за 2018 година, защото някои обекти ще се работят и тогава, е на стойност около 31 милиона лева.
Фокус: Различава ли се значително бюджетът на община Карлово за 2017 година от този за 2016-та?
Д-р Емил Кабаиванов: Като финансови показатели Бюджет 2017 на община Карлово е малко по-добър. Съпоставимо с първоначалния бюджет за 2016 година, увеличението е в размер на 4,1 % или с 1 207 064 лв. Основната му отлика е, че голяма част от капиталовата програма вече е насочена към кметствата, а не е само за центъра – град Карлово. Голяма част от тези 31 милиона лева, близо половината, са за населените места в община Карлово.
Тони МИХАЙЛОВ