Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: Инвеститорският интерес към Община Карлово е с рекордни стойности, а безработицата намалява значително

снимка: Община Карлово

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за постигнатото от Общината от началото до 2017 година до месец август по отношение на собствени приходи, реализирани и планувани проекти, както и за намаляване на безработицата в региона:

Фокус: Г-н Кабаиванов, запазва ли Община Карлово своята финансова стабилност през вече изминалите месеци на 2017 година? Какво сочат отчетите ви към днешна дата?
Д-р Емил Кабаиванов: Община Карлово запазва финансовата си стабилност и ще продължи да го прави с цената на всичко. Целта, която Общината си постави в началото на годината, е да се реализира намаление на разходите за издръжка на администрацията и с освободените средства да се изплащат стари натрупани задължения. Успяваме да се справим с тази задача. Не е лесно, но е всеизвестно и споделено от кметовете на общините в България, че приходната част на бюджета е доста стеснена, защото събраните данъци се централизират и се приобщават към централния бюджет. След това ние чакаме благоволението на министъра на финансите да финансира една или друга инициатива, да увеличи издръжка и т.н. Много от общините, да не кажа почти всички, през годините са натрупали стари задължения. В момента Община Карлово е финансово стабилна и съм убеден, че ще запазим това състояние до края на годината. Икономическата обстановка на територията на Карлово също запазва стабилни стойности.
Изпитанията пред Община Карлово винаги са били стимул тя да е в добра форма. Тук работата в интерес на жителите е наше ежедневие. Не трябва само да чакаме и да регистрираме проблемите, без да търсим начин за тяхното решаване. Искаме България и Община Карлово да се развиват добре, да са стабилни, а децата на България да остават да живеят и работят в родината си.
Фокус: Дали подобна положителна тенденция се наблюдава и по отношение на безработицата? Какво е равнището на безработица в Община Карлово към момента? Отчита ли се засилен инвеститорски интерес и съответно търсене на работна ръка?
Д-р Емил Кабаиванов: Инвеститорският интерес към Община Карлово е с рекордни стойности, а безработицата намалява значително. Последните данни сочат убедително, че е налице трайна тенденция към намаляване на стойностите на безработицата на територията на Общината. Дори фирмите в региона изпитват недостиг от квалифицирана работна ръка, я някой от тях – от работна ръка изобщо. Постоянно има обяви от работодатели, които търсят работна ръка. В голяма степен това се дължи на увеличената заетост от страна на най-големия работодател – ВМЗ и като цяло от стабилната икономическа обстановка в региона. По статистика Община Карлово се нарежда в първите позиции на общините с най-ниска безработица в България. Това е един положителен факт, но той има и своите негативни измерения. Той се явява като лимитиращ момент за развитие на регионалната икономика. Затова забелязваме тенденция от последната година, че фирми, които се развиват добре и търсят работна ръка, вече излизат извън пределите на България в своето търсене на работници. Ориентират се към страните, където има традиционно българско етническо население, за да го привличат да се връща и работи в България. Вероятно това е тенденция, характерна за цяла България. Безспорен факт е, че инвеститорският интерес е огромен, но това, което ме тревожи е лимитиращата функция на работната ръка. Последно на посещение в Община Карлово бяха инвеститори от Германия, които разгледаха вагоноремонтния завод. Ще проследим дали ще се стигне до сделка, тоест дали този завод ще бъде закупен от сериозен германски инвеститор, който ще се нуждае от 400 до 600 работници.
Фокус: Как се движи изпълнението на инфраструктурните проекти, чиято същност и идея обявихте в началото на годината?
Д-р Емил Кабаиванов: Единият от големите проекти е свързан с дългоочаквания ремонт на пътя Карлово-Дъбене-Войнягово-Климент. Той ще започне преди края на есента. Пътят е много натоварен и от години се нуждае от основен ремонт. В този район живеят над 10 000 граждани на Община Карлово, но ние като община нямаме средствата за реконструкция. Затова изготвихме проект, кандидатствахме и очаквахме до седмица-две да подпишем договор. След това ще пристъпим към избор на изпълнител и в късна есен да започне работа по проекта. Във връзка с ремонтите, по пет улици в общинския център Карлово ще се извърши изкърпване на дупки. Ще се запълват и дупки, образували се по пътната настилка във и извън селата.
Друг голям проект, който е важен и очакваме също до месец да бъде подписан и да се обяви процедура за избор на изпълнител, е за подмяна на между 2 и 3 километра от водопреносната мрежа в 9 големи населени места извън Карлово. Става въпрос за остарели водопроводи на по 50-60 години. Реализирането на проекта ще ни донесе чувствително намаляване на загубите на питейна вода и чувствително подобряване на качеството на водата.
Фокус: Подават ли се нови заявления за саниране на жилища в Община Карлово по Националната програма за енергийна ефективност? Отчита ли се засилен интерес, въпреки че все още не е ясно бъдещето на Програмата за саниране?
Д-р Емил Кабаиванов:
Подадени са документи от сдружения на собственици на етажна собственост за саниране на над 100 многофамилни жилищни сгради в Карлово. Изчакваме решение на правителството за бъдещето на Програмата за саниране, за да се премине към изпълнение на обектите. Почти сме в завършване на първия етап от Програмата за саниране и очакваме до средата на месец септември решение на правителството за това как ще продължи Националната програма за саниране. В първия етап успяхме да санираме 26 жилищни сгради. Интересът на хората е голям и осезаем, защото освен, че се намаляват разходите на гражданите в летния и зимния сезон, когато най-много се използва отопление или охлаждане, се подобрява като цяло комфорта на живеене и се удължава живота на тези жилищни сгради.
Фокус: Предстои започването на нова учебна година. Осъществяват ли се ремонтни дейности в детски и учебни заведения на територията на Община Карлово? Остава ли образованието приоритет в общинската политика за пореден път?
Д-р Емил Кабаиванов: Образованието има приоритетна роля в Община Карлово за поредна година. Две от най-големите училища от общинската образователна система са включени Програмата за градско възстановяване и развитие на Карлово – СУ „Васил Левски“ и СУ „Христо Проданов“. „В тях ще се извърши ремонт по енергийна ефективност. В СУ „Васил Левски“ ще се изгради нова спортна зала, а в СУ „Христо Проданов“ ще се осъществи ремонт и реконструкция на плувния басейн. Предвидили сме изграждане на модерни спортни площадки, два тенис корта спортна зала по отношение на други пет училища. Също ще бъде разширена детската градина в най-голямото село извън Карлово – село Розино. Очакваме да подпишем още проект за изграждане на нова малка спортна зала отново в село Розино, където се намира и най-голямото училище извън общинския център.
Смятам ,че един от спасителните планове за България е да се повиши образователното ниво на българските деца и на народа като цяло. От това зависи потенциала и внедряването на по-високотехнологични производства, от това зависи българската наука да осигурява възможност за внедряване на нови продукти и технологии, като цяло иновации в българската икономика. От това зависи културата на българския народ, от това зависи също и как ще бъдем приети и оценени в Европа и света. Образованието винаги е било акцент в живота на българския народ в годините преди нас, като българските семейства са давали мило и драго да изучат своите деца и да им осигурят добро бъдеще. Когато имаме образовани млади хора, имаме и осигурено добро бъдеще за развитие на държавата ни.
Образователната система има за цел и да възпитава в патриотизъм. Той е нещо задължително, особено в глобалния свят и динамичната и рискова среда, в която се намираме. България като цяло носи рисковете на глобалния свят, като тук се наблюдават две много сериозни тревожни тенденции – демографската криза в България и желанието на младите хора да се реализират в икономически по-напреднали държави в ЕС и извън него. Това е проблем, защото от България излизат млади, образовани и работоспособни хора. Трябва да се сложи край на тази тенденция, което не е никак лесно и ще значи десетки години държавна политика в тази област.
Тони МИХАЙЛОВ