Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: Рецептата за отлично финансово здраве на общините в България е кратка – повече приходи и по-малко разходи

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово и член на УС на Сдружението на общините в България, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за съобщението на Министерството на финансите, че Общината отпада от списъка за финансово оздравяване през 2017 година.

Фокус: Г-н Кабаиванов, Министерството на финансите съобщи, че 15 общини отпадат от списъка за финансово оздравяване през 2017 година. Сред тях е и община Карлово. Как ще коментирате тази стъпка напред и на какво се дължи този успех?
Д-р Емил Кабаиванов: Това е една добра новина. Фактът, че община Карлово излезе от програмата за финансово оздравяване е положителен сигнал и се дължи на нашата работа, която може да се опише с две стъпки – намаляване на разходите и увеличаване на приходите. Това е философията за добро финансово здраве на община Карлово, а и не само. За да кажем, че сме в отлично здраве, ще са ни необходими още две години. Когато поех като управление община Карлово през 2011 година, тя имаше над 9 милиона лева задължения. Намалихме задълженията постепенно. Имаше възможност да ги изчистим за период от 2 или 3 години, но това би означавало да не се работи, да не се реконструира, да не се подобрява инфраструктура, водопроводи или зелени площи, а само да изплатим задълженията си. Към момента финансовото здраве на община Карлово е добро, но за да стане отлично са ни необходими още две години в тази посока – намаляване на разходите и увеличаване на приходите. Това е правилната рецепта. В крайна сметка не трябва да се главозамайваме от излизането ни от списъка с общини, които се нуждаят от финансово оздравяване.
Фокус: Какво е равнището на събираемост на местните приходи в община Карлово?
Д-р Емил Кабаиванов: Равнището на събираемост в община Карлово е по-високо от средното за страната. Ако средното за България е около 70 %, то нашата към момента е около 73-75 %. Съгласете се, че по този показател ние се доближаваме до държавите от Средна и Западна Европа. Никоя държава не е постигнала 100 % събираемост или поне аз не знам за такава. Трябва да се отбележи, че събираемост в рамките на 75 % е нещо много добро като постижение.
Фокус: Споменахте, че ще минат близо две години докато община Карлово се стабилизира финансово. Какъв път ще извървите за това време?
Д-р Емил Кабаиванов: Определено един нелек път. Универсална рецепта за финансово оздравяване няма. Всяка община, всеки град, всяко населено място има своята специфика. Така е и при нас. В община Карлово основните приходи се формират от общинския център – град Карлово, който осигурява около 70 % от местните данъци и такси. На 80 % град Баня се издържа от собствени приходи. Всички останали населени места се субсидират или дотират от град Карлово. В това е смисълът да си една общност, създадена исторически, географски и икономически като община, за да може общинския център да помага на останалите населени места. Нелек беше пътят досега и за мен като кмет на община Карлово. Не познавам кмет, който да каже, че работата му е лесна. Все пак кметовете се занимават и с генералните, глобалните проблеми на общините и с всеки един отделен проблем на съгражданите си. Препоръчително е, който не иска да носи това бреме, да не става кмет.
Фокус: Г-н Кабаиванов, вие сте член на УС на Сдружението на общините в България. Говорейки за финансова стабилност, трябва да ви попитам с какви проблеми се сблъскват общините на територията на страната?
Д-р Емил Кабаиванов: Има няколко основни проблеми, които са общи за всички български общини – свръхцентрализацията на власт и финанси в държавата, липсата на нормални източници на приходи в общините, както и факът, че общините се товарят с все повече отговорности, без за това да има осигурен финансов ресурс. Този проблем сме го дефинирали и сме го съобщили на държавната власт още преди години. За съжаление, не се намери правителство, което през последните десет години да откликне на тази голяма необходимост. А това не е необходимост на кметовете на общините, а на гражданите им. Когато общините имат отговорности и задачи, те трябва да имат и възможност да ги реализират и да решават бързо и качествено проблемите на гражданите. В тази връзка ще си позволя да отправя препоръка към централната власт в държавата. Тя трябва да разбере, че за да живеят по-добре българските граждани, то е необходимо част от финансовите ресурси , които се събрат от данъци, да остават там, където се решават проблемите на хората – българските общини. На кметовете на общини от цяла България бих казал да не използват средства толкова за PR, a за решаване на реалните проблеми на хората. Когато един гражданин на Карлово има проблем, той отправя своята претенция към кмета. Аз трябва да имам възможността да реша този проблем. Тогава наистина съм полезен за града и респективно за този мои съгражданин. Ще завърша с мисъл, която Апостола на свободата Васил Левски е споделил преди повече от 150 години – „Свобода и всекиму своето“. Тоест, свободата като начин на поведение в рамките на правилата на обществото. Свобода като възможност да изразяваш своите предпочитания, но и да получиш това, което си заслужил. Ако си дал повече за обществото, то да ти отвърне със същото.
Тони МИХАЙЛОВ