Д-р Иван Казмин, ревматолог: Веднъж настъпила остеопорозата пациентите задължително трябва да започнат своето лечение

По повод Световния ден на остеопорозата, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с ревматолога д-р Иван Казмин.

Фокус: Д-р Казмин, разкажете ни за спецификата на болестта остеопороза ?

Д-р Иван Казмин: Намаляването на костната-минерална плътност в живота на човек е естествен процес. От раждането до към 19/20 год. човек трупа костна маса, след което като завърши растежа, той започва да губи костна маса, а тази загуба средностатистически  е около 1% на година. И бавно и постепенно нашата костна маса намалява. Този естествен процес, след определена възраст води до болестни прояви.

Фокус: Съществува ли разлика при мъжете и при жените и кога е възможно да настъпи при едните и при другите?

Д-р Иван Казмин: При жените, след като навлязат в менопауза, предвид, че отпада протективният ефект на естрогените, загубата на костна маса става главоломна. Следствие на което при тях по-рано се среща болестта остеопороза, а при мъжете в по-късна възраст.

Фокус: Може ли да има остеопороза и като болестно явление, а не като естествен процес на остаряване на скелета.

Д-р Иван Казмин: Да, това е т. нар. вторична остеопороза, която се дължи на отклонения на фукцията на някои ендокринни жлези, отклонения в определени равновесно процеси в между централната нервна система и периферните ендокринни жлези, употребата на определен виц лекарствени средтства, които могат да доведат до бърза загуба на костна маса, но това са т.нар. вторични причини.

Фокус: Възможно ли е остеопорозата да даде симптоматика, т.е. да има някакви оплаквания за пациента?

Д-р Иван Казмин: По принцип е възможно остеопорозата да даде симптоматика, т.е. да има някакви оплаквания за пациента, но това се случва в крайните фази на заболяването. Не напразно Световна здравна организация кръсти остеопорозата „тихата пандемия“, защото в началния етап загубата на костна плътност протича асимптомно и всъщност пациента започва да има оплаквания едва, когато счупи нещо. Това е причината да са въведени определени препоръки. На първо място всяка жена след 65-годишна възраст или 4-5 години след навлизане в менопауза поне веднъж трябва да си е измерила костната плътност, защото само по този начин може да се установи болестта. Пациенти, които водят продължително лечение с лекарствени средства, намаляващи костната плътност се изисква също да бъде контролирана костната плътност. При мъжете са малко по-леко протичащи, обичайно остеопорозата се наблюдава след 70 год. възраст.

Фокус: Какви са фазите в развитието на самото заболяване?

Д-р Иван Казмин: Има фази в развитието на самото заболяване. В началото има нормална костна минерална плътност, на следващият етап има намалена костна минерална плътност, без това да има висок риск от фрактури от счупвания и това състояние се нарича остеопения и последната фаза на развитието на заболяването е намалена костна минерална плътност с риск от фрактури, което се нарича остеопороза. Веднъж настъпила остеопорозата пациентите задължително трябва да започнат своето лечение, т.е. да водя антиостипоротично лечение. Следствие на остеопорозата, ако настъпи фрактура, особено на гръбначни прешлени или на шийка на бедро на първо място влошава живота и комфорта на пациента, повишава риска от смърт и на практика го инвалидизира.

Фокус: Може ли да бъдат предприети съответните профилактични мерки?

Д-р Иван Казмин: Могат да бъдат предприети профилактични мерки. На първо място трябва да се намали употребата на тютюн под 5-6 цигари на ден, да се намали и употребата на кафе. Пациента задължително трябва да натоварва активно своята костна система, т.е. да движи, да бяга и т.н., с цел да дразни по естествен път самата костна структура на тялото и така да поддържа неговата плътност. Особено важно е през есенно-зимно-пролетно време пациентът да си осигурява витамин D 3 и витамин К 2, които имат пряко отношение към живота на костта, обмяната на калция в костта.

Фокус: Кои са лекарствените средства, които се използват?

Д-р Иван Казмин: Лекарствените средства са т.нар. антиостиопоротични средства, има ги на българския пазар но лечението се определя от взаимната уговорка между лекар и пациент. Специалистите, които се занимават с този тип заболяване са ревматолози и ендрокринолози, а лечението траело между 18 и 24 месеца.

Деница ДИМИТРОВА