Д-р Илия Вълев, етнолог: Фаталистите лесно могат да намерят статистическа информация, че точно на петък 13 се случват лоши неща

Петък 13, наричан още сред хората „черен петък“, е известен като злощастен ден не само в България, но и навсякъде по света. Народната митология бързо възприема нещастията и по-трудно хубавите моменти поради, което и в Българската национална мисъл петък 13 придобива голяма популярност за кратко време. От къде идва произходът на суеверията, в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново, ни отговори етнологът от Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Илия Вълев.

 

Фокус: Г-н Вълев, днес е петък 13. От къде идва идеята за отбелязването на една такава дата, за която се смята, че носи нещастие?

Д-р Илия Вълев: Това е ново явление като словосъчетание в България. В българската традиционна култура словосъчетанието „петък 13“ го няма. По принцип в нашата култура петъчния ден се смята за лош ден и може би от там идва поверието, че е черен петък, но не се свърза точно със словосъчетанието „петък 13“. По отделно и числото 13 се счита за лошо число, но двете заедно в израз са ново явление в нашата култура. То прониква в нашето съвремие в началото на ХХ век, а може и по-късно. В народната култура петък е лош ден и това най-вероятно е свързано с разпети петък и християнската традиция. Знаете, че в петъчния ден Христос е бил разпънат на кръст и това е един от най-тежките и тъжни дни в християнството. Като число 13 е фатално и това може да се смеси и с нумерологията, тъй като 13 е нечетно число, а те се приемат за числа с отрицателна семантика.

Фокус: А можем ли да смятаме, че произходът на тези суеверия за петък 13 идват от западната култура, както например е отбелязването на Хелоуин в България?

Д-р Илия Вълев: В научно отношение има много версии за появата не петък 13 като словосъчетание. Някои смятат, че това е скандинавска традиция, други го свързват с Изтока, но е много трудно да се каже от къде точно прониква в нашата страна като явление. В момента в глобализиращия свят и чрез медиите то навлезе много бързо. Нека повторя – петък в българската култура е лош ден, числото 13 също е с лоша натовареност, съчетано в единна структура е съвсем ново и може да се каже, че е интересно явление за изследване, тъй като ние като етнолози все още не сме задълбали в съвременните суеверни практики и явления.

Фокус: Кои са по-интересните суеверия за днешния ден?

Д-р Илия Вълев: В старо време в петъчен ден жените не започвали никаква домашна работа – не тъкали, не предяли, не шили, даже не си мили косата, за да не овдовеят. Същото важи и за мъжете. В петъчен ден те не се бръснели, тъй като се е вярвало, че също ще овдовеят. В петък не се тръгва и на път, тъй като се е смятало, че ще е „празен пътя“, тоест няма да има сполука пътешественика. Днес суеверието за черната котка, която не трябва да ни мине път също е интересно явление. По принцип котката в българската култура е смятана за много лукаво животно и не е приемана с положителен знак. Става въпрос за старата традиционна култура. Суеверието за черната котка също има семантика от старо време, тъй като тя е символ на вещиците и магьосниците, които са отрицателни персонажи в нашия фолклор. Чували сме и за други суеверия като например да не се минава под стълба. Това са едни съвременни суеверия, които заслужават по-сериозни проучвания, тъй като както казах в българската етнология суеверията не са много добре проучени, за да правим по-сериозни изводи.

Фокус: А защо се смята за нещастие ако черна котка ни мине път? Знаем, че черното като цвят символизира печал, но пък котката от друга страна, в някои култури, се смята за божествено животно?

Д-р Илия Вълев: В някои култури наистина котката се смята за божествено животно, но в българската култура тя е по-скоро отрицателно животно. Тя е хитра и лукава и се свързва с магьосниците, които са отрицателни персонажи в нашия фолклор, тъй като правят мръсни и лоши неща. Магьосниците нарушават порядъка и се намесват в божествения порядък и космоса. Затова черната котка като цвят и животно с отрицателна семантика образуват натрупване на лоши явления.

Фокус: Има ли някакви факти от българската история, може би от по-новата, които свидетелстват за фаталното значение на петък 13?

Д-р Илия Вълев: Фаталистите лесно могат да намерят статистическа информация, че точно на петък 13 се случват лоши неща. Според мен това е просто суеверие и няма нищо общо с по-специални фатални моменти на този ден. По принцип всеки ден могат да се случват фатални неща – катастрофи, катаклизми и т.н., но това са непредсказуеми неща. Фаталистите, които са отрицателно настроени лесно могат да открият съвпадения, свързани с датата. Всъщност една от теориите за появата на петък 13 като съчетание с отрицателна семанитка се свързва и с рицарите тамплиери, които са били изколени точно на 13, петък. От там идва и една от теориите за възникването на произхода и символиката на този ден.

Фокус: Значи можем да обобщим, че всичко това е просто суеверие и за да завършим разговора положително можем да кажем, че има и хора, които смятат този ден за късметлийски?

Д-р Илия Вълев: Да, има и такива. Затова казвам, че по-фаталистично настроените хора лесно се подават. Това е и психологически проблем, тъй като има хора, които лесно се подават на тези явления, но нека да подчертаем, че няма нищо общо датата петък 13 с евентуални лоши неща, които биха могли да ни се случат. Това е просто съвпадение.

Рени ПЪРВАНОВА