Д-р Константин Качулев, РФК-Благоевград: Около 2 000 лв. за една аптека ще струва въвеждането на специалния софтуер в аптеките за продажбите на лекарства

Снимка: Pixabay

Д-р Константин Качулев, председател на Регионална фармацевтична колегия-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

Фокус: Д-р Качулев, от 9 февруари влиза в сила нова наредба за всички държави от Европейския съюз, според която всички аптеки трябва да имат специален софтуер, в който да отразяват продажбите си. Какъв е проблемът в аптеките в Благоевградска област?

Д-р Константин Качулев: Това е регламент, който влиза в сила, а наредба все още няма. Има няколко проблема в тази връзка. Първият е свързан с това кой ще обезпечи този технически процес, защото това е свързано с инвестиции и законодателят не предвижда оценка на въздействието и как може това нещо да бъде покрито. Вторият проблем е свързан с компетентността на колегите, които ще работят технически със софтуера. Знаете, че голяма част от фармацевтите са над 50-годишна възраст и на тях им е трудно да се справят с технологиите. Освен това според швейцарски източници България се намира на 43-то място от 63 страни по интернет свързаност и имаме проблеми с това, особено в отдалечените населени места. Това са неща, които ни притесняват сериозно, защото в Благоевградския край се случва в някое село да бъде оставена бележка от ЧЕЗ, че няма да има ток 3 дни, и въпросът е какво се случва тогава с аптеката в селото, ако има такава.

Фокус: Чисто финансово колко би излязъл този технически процес?

Д-р Константин Качулев: Около 2 000 лв. за една аптека. Но това е само еднократна инвестиция, а въпросът е какво ще правим с труда, който полага фармацевтът – ние трябва да назначаваме повече хора технически персонал, който да отделя време само за това. Това са проблемите, които в момента са актуални.

Фокус: С каква цел се правят тези нововъведения?

Д-р Константин Качулев: Честно казано за мен целта е неясна. Идеята е да се ограничат фалшифицираните лекарства в законната верига за доставка на лекарства. Ние доставяме лекарства само от лицензирани доставчици, чрез фактури, които преминават през държавните институции. При нас няма фалшиви лекарства, такива има в интернет например. Тази техническа операция на верифициране на лекарствата с този код през един четец, няма да даде никаква гаранция на пациента. Нашето предложение беше да се направи едно мобилно приложение, с което пациентът сам да си проследява за безопасно лекарство.

Фокус: В крайна сметка имате ли отговор от Министерството на здравеопазването какво всъщност ще се случи – тази наредба ще влезе ли в сила и в какви срокове?

Д-р Константин Качулев: Да, тя ще влезе в сила. Министерството съобщи индиректно, че тя се изготвя и най-вероятно ще има един преходен период от 6 месец, в който тя ще влезе в сила.

Фокус: А в крайна сметка финансите за обезпечаването на техническите средства от къде ще дойдат?

Д-р Константин Качулев: От всяка аптека и лекарствата, които не са с регулирани цени и са без лекарско предписание, най-вероятно ще поскъпнат, защото те са без фиксирани цени.

Фокус: Ще успеете ли да се справите за този 6-месечен преходен период?

Д-р Константин Качулев: Не, разбира се. Ние сме дали нашите предложения и сме посочили кога най-рано може да се случи това нещо. Първото и най-важно условие е Наредба №28 за организацията и устройството на аптеката, да бъде адаптирана към промените, които се изискват, защото според тази наредба в аптеките не се изисква наличие на компютър или интернет свързаност.

Надявам се, да има промени, защото по този начин не може да се работи и пациентите ще останат без лекарства. Освен това наред с всички тези промени НЗОК реши да премахне отстъпките, които аптеките получават от търговците на едро за търговски операции, както и таксата от 1,67 лв. за 100% реимбурсираните лекарства, което тотално обезкървява аптеките и няма как да работим.

Натали СТЕФАНОВА