Д-р Константин Качулев, РФК – Благоевград: Аптеките имат икономически интерес да продават повече лекарства, което трябва незабавно да бъде спряно

Снимка: Pixabay

Д-р Константин Качулев от Регионална фармацевтична колегия – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Д-р Качулев, защо са по-големи разходите на аптеките, които не са свързани със Здравната каса?

Д-р Константин Качулев: Разходът за компютъризиране на аптека, която не е свързана с НЗОК излиза около 2500 лева на гише. Също така, за да работи една аптека със Здравната каса е необходимо да има софтуер, който да има функционалност и по този начин да обменя информацията с НЗОК. Това е свързано с броя рецепти, финансови документи и т.н. като аптеките, които работят със Здравната каса имат софтуер, който е качен на компютър и по този начин този разход отпада, който е значителен.

Фокус: Каква е идеята на новата наредба за верификация на лекарства?

Д-р Константин Качулев: Важен е въпросът свързан с новата наредба за верификация на лекарствата. Наредбата в българския правен мир означава подзаконов нормативен акт към български закон. Когато имаме делегиран регламент, което е европейски еквавалент на наредба, то той има пряко действие в ЕС. Но, за да може регламентът да се изпълнява правилно е необходимо да се създаде наредба в България към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Там подбробно трябва да се посочат отговорностите и задълженията на всички в лекарствоснабдяването и да се разпишат наказанията за неспазване на разпоредбите, защото в регламентът това не се посочва. Все още няма направена такава наредба като това е и повода ние от Протестния комунинитет да искахме спешна среща с министъра, която не ни беше осигурена и се срещнахме със заместник-министъра. В тази среща са настояли да участват фармацевти в изготвянето на наредбата. Причината е, че ние сме експертите, които работим в аптеки и познаваме проблемите от ежедневната си работа като това нещо не знам дали ще бъде осигурено, но имаме уговорката с заместник-министъра и се надяваме да бъде осъществено в много кратък срок, за да може да влезем и да работим. Причината за това желание е, че по тази наредба не са участвали хора, които са работили в аптека. Предполагам, че тези, които са писали наредбата нямат и един ден стаж в аптека. Може и да има хора със стаж, но те не са упоменати, а са посочени служители в Министерство на здравеопазването и хора от Българския фармацевтичен съюз, които не са работили в аптека и затова се надяваме да бъдем чути, както и да бъдем поканени в работни групи.

Фокус: По-високи ли ще бъдат разходите на аптеките, ако бъде въведена системата за верификация?

Д-р Константин Качулев: България е на 43-то място от 63 страни по дигитална конкурентноспособност. Не е необходимо да се фокусираме около разходите за системата по верификация на лекарствата. Съществуват много по-сериозни проблеми от тези разходи, защото в момента цената на един масов четец е 318 лева с ДДС. Всеки търговец в една аптека може да задели тези пари. Проблемите са свързани с това, че аптеките са декапитализирани. Съществува нелоялна конкуренция и има опит за монополизиране на пазара. По броя на интернет потребители и свързаност страната ни е на 44-то място от 63 страни. По киберсигурност сме на 50-то място. При готовност за бъдещето и бизнеса сме на 55-то място, а по бизнес и гъвкавост на 59-то място.

Фокус: Имате ли информация колко аптеки се включиха в протеста на територията на Благоевградска област?

Д-р Константин Качулев: Над 40% от аптеките в областта се включиха в протеста на фармацевтите през февруари. Това са 62 аптеки от общо 142 лицензирани аптеки, които са на територията на Благоевградска област.

Фокус: Очакват ли се още протести?

Д-р Константин Качулев: Очакват се още протести като най-вероятно ще има и Национален протест. 2100 аптеки са подали заявление, за да бъдат включени в системата по верификация, но те не са оборудвани. Тези аптеки все още не верифицират, защото няма лекарства, които да бъдат верифицирани. Има качени 20 млн. опаковки в системата, но те все още не са в обръщение.

Фокус: Какви са Вашите предложения?

Д-р Константин Качулев: Аптеките имат икономически интерес да продават повече лекарства, което трябва незабавно да бъде спряно. Лекарствата не са стока и затова трябва да се прекрати стимулираната продажба на медикаменти. Необходимо е отлагане на наказанието и удължаване на срока за въвеждане на системата за верификация и на системата за изпълнителната агенция на лекарствата за паралелен реекспорт. Необходимо е въвеждане на електронно здравеопазване чрез електронна рецепта и електронно пациентско досие преди другите електронни. Важно е изграждане на регулаторна и техническа връзка между електронната рецепта, системата за верификация на лекарствата. Трябва да се знае кое лекарство при кой пациент е. Необходимо е създаване на национална аптечна карта. Дейността на аптеките е необходимо да бъде регламентирана като аптечна дейност и да се въведе фармацевтичната грижа като легално определение за закона за лекарствените продукти и в хуманната медицина. Необходимо е въвеждане на единна номенклатура на лекарствата. Искаме корекция на неадекватната уредба в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в която се казва, че търговецът на дребно в аптека, която не подава информация до Изпълнителната агенция на лекарствата ще бъде глобяван при повторно нарушение 150 000 лева. Кой бизнес може да изкара тези пари ако не подаде информация поради технически проблем или е забравил като не е натиснал бутона вечерта? Необходима е законодателна забрана за вертикална интеграция по веригата по веригата производител – дистрибутор – аптека. Например една фирма произвежда животоспасяващо лекарство, което се прилага при анафилактичен шок, при който може да се стигне до смърт. И тази фирма например снабдява само 1% или 2% другите аптеки, които не носят логото на фирмата. Трябва да се настоява за финансиране на аптеките като искат да се създаде инструмент, чрез който да се финансира въвеждането на новите системи за лекарства. Необходимо е създаването на структурен фонд, чрез който да може да кандидатстваме, за да се финансира тази система, защото две гишета може да излязат 5000 лева. Не е нужно да се коментира таксата от 2 лева, чрез която се получават скъпоструващи лекарства. Имаше споразумение за увеличение на таксата от 2 до 3 лева като ние настояваме тя да се увеличи 2,045 пъти, точно толкова колкото се е увеличала здравноосигурителната вноска от 2012 година до сега. Това са парите на всеки един пациент. Ние плащаме двойно повече като е нормално да искаме да бъдем обслужвани от фармацевти в аптеките, защото всеки от нас заплаща за този труд. Много е важно въвеждането на единни държавни цени на всички лекарствени продукти на територията на Република България. Имаме много хубав пример от нашите съседи гърци, където всички цени са напечатени върху опаковките. Всичките тези неща трябва да влязат незабавно, за да може нашите родители и деца да бъдат обслужени качествено.

Денис НИКИФОРОВ