Д-р Костадинка Маринова, ОДБХ – Варна: До този момент нямаме регистрирани случаи на хранителни инциденти

Д-р Костадинка Маринова, директор на отдел „Контрол на храните” при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Д-р Маринова, да започнем с районите по Черноморието във Варненско, които се контролират от Областната дирекция по безопасност на храните, кои са те?

Д-р Костадинка Маринова: Областната дирекция по безопасност на храните във Варна контролира всички обекти, които са на територията на област Варна, включително курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. св. Константин и Елена“, както и туристическите обекти и заведенията за хранене в Шкорпиловци, Бяла, Камчия и кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ във Варна.

Фокус: Колко проверки в туристически обекти са извършени от дирекцията от началото на активния туристически сезон?

Д-р Костадинка Маринова: В туристически обекти от началото на сезона са извършени 616 проверки. Издадени са 21 акта за установяване на административно нарушение, както и 104 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. „Затворени са 11 обекта, 1 обект е заличен от Националния регистър на обекти за търговия и производство на храни на територия на Р България.

Фокус: Има ли възбранени храни?

Д-р Костадинка Маринова: За периода от 1 юни са възбранени 107 кг месни продукти, 75 кг млечни продукти и 156 кг термично обработени храни. Това са храни с изтекъл срок на реализация, без етикетировка, неправилно съхранени и без маркировка на заготовките.

Фокус: С какво са свързани основните несъответствия, които констатират инспекторите при проверките?

Д-р Костадинка Маринова: При проверките на инспекторите в туристическите обекти най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите, както и такива, работещи без издадено удостоверение за регистрация. По отношение на безопасността на храните са установени храни с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането, както и неправилно съхранение, което крие рискове за здравето на потребителя.

Фокус: Създадена ли е необходимата организация и за проверки на нерегламентирана продажба на плодове и царевица по плажовете. Постъпват ли сигнали от туристи за подобна дейност, има ли извършени проверки и констатирани нарушения?

Д-р Костадинка Маринова: През този туристически сезон в Областната дирекция по безопасност на храните във Варна не са постъпвали сигнали за нерегламентирана продажба на храни по плажовете. Извършването на тези проверки е трудно, тъй като търговците хвърлят храната и бягат, след като видят инспекторите на плажа. Мерките, които трябва да се предприемат, трябва да бъдат съвместни и едновременно с концесионерите, които да не допускат такива търговци на плажа. От друга страна гражданите трябва да бъдат съвестни и да не купуват от тези търговци. Така търговците ще спрат да предлагат храни по плажовете, тъй като няма да има кой да купува.

Фокус: По отношение на обекти за отдих, предлагащи услугата „ол инклузив“, както и детските лагери – има ли установени нарушения?

Д-р Костадинка Маринова: Не делим обектите на такива, които предлагат услугата „ол инклузив“ или не. Нарушенията, които се установяват при проверките, са тези, които споменах. По отношение на детските лагери в региона не са установени фрапиращи несъответствия. Досега нямаме регистриран случаи на хранителни инциденти. В лагерите се спазват хигиенните изисквания, текущата хигиена е добра. Спазват се и изискванията по Наредба 9 по отношение на храните, които трябва да се предлагат на децата и учениците.

Фокус: Как ще обобщите сезона към момента и какво ще посъветвате потребителите?

Д-р Костадинка Маринова: За нас това е един напрегнат и интензивен сезон. Смятам, че досега контролът, който сме осъществили, е на ниво, доколкото ни позволява наличният ресурс. Нямаме регистрирани хранителни инциденти, да се надяваме, че до края на сезона ще остане така. По отношение на съветите към потребителите –  да консумират само храни, закупени от търговски обекти, а не от случайни търговци. Храните, които се предлагат от случайни търговци, са опасни за здравето на потребителя, тъй като не се знае къде са приготвени, какви суровини са вложени, какво е здравословното състояние на тези търговци.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА