Д-р Костадинка Маринова, ОДБХ – Варна: Д-р Костадинка Маринова, ОДБХ – Варна: Търговците са станали значително по-отговорни и несъответствията, които констатираме по Великденските празници, намаляват

Д-р Костадинка Маринова, директор на отдел „Контрол на храните” при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Варна, в интервю за Радио „фокус“ – Варна по повод извършените проверки от ОДБХ – Варна по време на Великденските празници и Гергьовден.

Фокус: Д-р Маринова, отново беше засилен контрола от страна на Областната дирекция по безопасност на храните по време на празниците. Колко и какви проверки осъществихте през този период?

Д-р Костадинка Маринова: По време на официалните празници по Великден и Гергьовден, за периода от 15 април до 6 май 2019 г., инспекторите от ОДБХ – Варна извършиха общо 288 броя проверки. Проверките бяха в обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене, търговски обекти за търговия на дребно, които се намират на територията на ОДБХ- Варна. Проверките съответно се извършиха в обекти за търговия на дребно с храни – 205 броя проверки, с връчени 50 броя предписания. Констатирани са несъответствия по материално-техническата база, документация, неспазване на разрешения асортимент в издаденото вече разрешение за регистрация. В заведения за обществено хранене се извършиха 40 броя проверки. Връчени са 14 броя предписания. Предписанията са по несъответствия на материално-техническата база на обектите и документацията, водене на записи към системите за самоконтрол. В производствени предприятия се извършиха 35 броя проверки. Не са констатирани несъответствия. 3 броя проверки са извършени в пакетиращи центрове за яйца, където също не са констатирани несъответствия. И 5 броя проверки се извършиха в складове за търговия на едро с храни, където също не се констатираха несъответствия.

Фокус: Какви нарушения са констатирани?

Д-р Костадинка Маринова: Съставени са 4 броя актове за установяване на административно нарушение за наличие на храни без етикети, с изтекъл срок на реализация, без търговски документи, незадоволително хигиеносъстояние на обекта и несъответствие по чл. 15 от Закона за храните. Въздбранени са 17 килограма ядки с изтекъл срок на реализация и 100 броя кокоши яйца без представени търговски документи. Отработени са 30 броя жалби и сигнали на граждани и съвместни проверки с ОДМВР – Варна са извършени 8 броя.

Фокус: Има ли преобладаващ тип нарушения от тези, които са установени по време на празниците?

Д-р Костадинка Маринова: Не няма такива, които са повтарящи се нарушения, примерно, че не са маркирани яйцата или пък, че не  обявен произхода на месото. Това са предимно несъответствия, които са констатирани по време на текущите проверки, не е нещо, което е повтарящо се.

Фокус: По-добре ли е ситуацията с изискванията и тяхното спазване от страна на бранша спрямо предишни години?

Д-р Костадинка Маринова: Значително е по-добра ситуацията. Вече почти не се среща крупно месо, агнешко от нерегламентирани производители, в регламентираните обекти за търговия на дребно. Месото е с печати, добито в кланици. Търговците вече обявяват и произхода на месото. Там, където се продава в насипно състояние, тази година доста се обърна внимание на този факт, да се обявява произхода на месото. Други години имаме доста сигнали за това, че месото е с обявен произход България, пък то произхожда от други държави членки. Тъй като и тази година цвета на печата, с който се подпечатваха животните с произход България и произход други държави членки беше различен. Смятам, че търговците са станали значително по-отговорни и значително са намалели несъответствията, които сме констатирали.

Фокус: А по отношение на сигналите от страна на граждани. Повече или по-малко са те тази година?

Д-р Костадинка Маринова: Не, не мога да кажа, че сме получили повече сигнали. Значително по-малко са сигналите. Дори по време на почините дни, тогава когато, имаше дежурни инспектори, почти не сме регистрирали сигнали от граждани.

Фокус: Благодаря Ви!