Д-р Костадинка Маринова, ОДБХ – Варна: По време на проверките през лятото инспекторите ще следят за съответствие на обектите с действащото законодателство

Д-р Костадинка Маринова, директор на отдел „Контрол на храните” при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Д-р Маринова, във връзка с настъпването на летния започват засилени извънредни проверки. Къде ще се осъществяват те във Варненска област? Колко инспектори ще работят през лятото?

Д-р Костадинка Маринова: Във връзка с настъпването на летния сезон Българска агенция по безопасност на храните започна усилени проверки, които ще бъдат за периода от 3 юни 2019 г. до 13 септември. Във Варненска област проверките ще се осъществяват на територията на к.к.“Златни пясъци“, к.к. „Св.св. Константин и Елена“, Камчия, Шкорпиловци, Слънчев ден и в обектите,които се намират на територията на град Варна. Инспекторите, които ще работят през лятото, това са инспекторите към ОДБХ. Ангажирани с извършването на тези проверки ще бъдат около 27 човека.

Фокус: Какви обекти ще бъдат проверявани?

Д-р Костадинка Маринова: През този период ще бъдат проверявани обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене , включително и такива, които се намират на територията на хотелски комплекси, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“.

Фокус: Какви проверки ще се осъществяват по временните обекти по Черноморието? Имате ли информация за броя на регистрираните временни обекти за регион Варна?

Д-р Костадинка Маринова: Проверките, които ще се осъществяват във временните обекти са също такива, каквито ще се осъществяват и в постоянно работещите обекти. Те са планови и по сигнали на граждани. Все още броя на регистрираните временни обектив  региона Варна не мога да кажа, тъй като в момента тече регистрация на такива обекти. Те се регистрират и през целия летен сезон.

Фокус: За какви нарушения или нередности ще се следи по време на проверките в различните обекти?

Д-р Костадинка Маринова: По време на проверките инспекторите ще следят за съответствие на обектите с действащото законодателство. По- точно съответствие на сградофонд и оборудване, действащи системи за осигуряване безопасност, произход, правилно съхранение на суровини и храни, срокове.спазване на изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите, правилно етикетиране. Дали за предпотребителите са обявени тази информация, която се изисква по регламент 11.62 – наличието на алергени. Дали се обявява коректно влагането на имитиращи продукти в храните, които се предлагат, ако тези имитиращи продукти, съответно са заместили тези имитиращи продукти. Ще се следи също за правилното събиране, съхранение и унищожаване на кухненските отпадъци, които се отделят от обектите.

Фокус: Какви са най-честите нарушения през летния сезон, които установяват инспекторите на дирекцията за разлика от други месеци?

Д-р Костадинка Маринова: Ами нарушенията, които установяват са общо взето същите, които установяват и при останалите си планирани проверки или тези по сигнали на граждани. Това са несъответствия на сградофонд и оборудване, незадоволителна хигиена, неспазване на лична хигиена. Има обекти, които осъществяват дейност без да са се регистрирали по член 12 от Закона за храните. Наблюдава се неправилно съхранение на храни, съхранение и предлагане на храни без етикети, или храни с изтекъл срок на годност, некоректно водене на записи към системите за самоконтрол. Или предлагане и получаване на храни, които не са придружени със документи за произход и годност.

Фокус: Ще има ли междуведомствена координация между ОДБХ – Варна и др.  звена?

Д-р Костадинка Маринова: Ами все още нямаме такава информация, но от опита в други летни сезони такива проверки се извършват. Съответно с НАП, МВР, с Комисията за защита на потребителите, Общината. Предполагам, че и този сезон ще има такива проверки, когато ние имаме нужда от помощ от с друга институция, съответно търсим такава за извършване на съвместни проверки.

Бояна АТАНАСОВА