Д-р Костадин Коев, кмет на Община Велинград: Използваме целия си потенциал за привличане на европейски средства в общината

За работата през 2017 година в община Велинград и усвояването на европейски средства, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев.

 

Фокус: Д-р Коев, как оценявате работата на общинската администрация през гази година?

Д-р Костадин Коев: За втора година споделям това, което е свършено в изпълнение  на управленската програма на общината. В административното  обслужване – администрацията не е на кмета, а на гражданите. Подобряваме непрекъснато обслужването на гражданите, същевременно  осъществяваме и необходимия контрол през общинския инспекторат. Вратите на общинските служби са отворени и служителите са там, за да отговарят, както на въпросите, така и съобразно функциите,  които имат, да решават всеки един проблем. Всеки един решен проблем е доказателство за ефективността на общинските  служители. Сигурен съм, че има както доволни, така и недоволни. Продължаваме да  надграждаме капацитета на администрацията, за да предоставяме все по качествени услуги. Синхронът между общинската администрация и Общинския съвет във Велинград ни позволява да съсредоточим усилията си върху реалните и ежедневни проблеми на града,

Фокус: Споменахте за добрата работа с Общинския съвет, в какво се изразява тя?

Д-р Костадин Коев: Конструктивната работа в Общинския съвет във Велинград една от най важните теми на управлението.  Всички съветници са с еднаква тежест, тъй като те представляват гражданите. Каузата е Велинград, а не конкретната партия. Приел съм този модел на работа и за сега той дава резултат. Имаме пълен синхрон за действие по важните теми на управлението на града. Всички помагат, всеки един въпрос се обсъжда, на всеки един проблем се търси решение според закона. Уверено твърдя, че променихме предишния модел на работа с непрекъснати пререкания между кмета и общинските съветници и това дава положителни резултати. Синхронът между общинската администрация и Общинския съвет позволява да се съсредоточат усилията върху реалните и ежедневни проблеми на града. Видимите резултати са важни за хората, защото наред с добрата администрация, която решава ежедневни проблеми, хората очакват промени в средата, в която живеят и възможности за по-добри условия на живот и работа. А привличането на средства и положителното променяне на града  и общината е най голямата ни задача.

Фокус: Говорите и за привличането на евросредства, нека обобщим по кои програми работите?

Д-р Костадин Коев: Използваме целия си потенциал за привличане на европейски средства в община Велинград,. Основно се работи с четири европейски програми: „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“ и „Програма за развитие на селските райони“. „Отделно от тези четири европейски програми, кандидатстваме и печелим проекти през ПУДООС. Имаме разбира се и отпуснати средства по Министерски постановления, за което благодарим на правителството. Общата стойност на проектите, които се изпълняват с европейско съфинансиране  към момента е 15 408 880 лева. След одобрението на  проектите, по които сме кандидатствали, общата стойност на изпълняваните проекти ще е размер на 29 729 736 лева. Ако се сравнят спечелените проекти за две години от предходния мандат – например за 2013-2014 година, стойността на проектите е тогава била 6 158 000 лева, което е с 9 250 880 лева по-малко от стойността на проектите сега. Сигурен съм, че прозрачността, с която управляваме, усилията, които полагаме да ликвидираме едно ужасно наследство и да възродим славата на Велинград се оценяват. В рамките на тези две години може и да не сме направили всичко, което ни се иска,всичко, но уверявам, че  направихме това, което е възможно. Моите очаквания са, че през 2018 година ще има видими резултати за града и общината ни.

Ваня НИКОЛОВА