Д-р Кристиян Кирилов, ОбС – Свищов: Няма регистрирани нови огнища на африканска чума в община Свищов от началото на годината

Няма регистрирани нови огнища на африканска чума в община Свищов от началото на годината. Това заяви в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново д-р Кристиян Кирилов, председател на ОбС – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар. Не са намирани и заразени диви животни. Информацията е обобщена по време на редовно заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации в Свищов, което се проведе през миналата седмица. Повече за решенията, взети по време на срещата и мерките, които стопаните трябва да спазват, прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Д-р Кирилов, какви решения бяха взети по време на последното заседание на Общинската епизоотична комисия в Свищов, което се проведе през миналата седмица?

Д-р Кристиян Кирилов: Общинската епизоотична комисия беше свикана по заповед на областния управител на Велико Търново проф. Любомира Попова. Мога да обобщя, че целта на нашата среща бе да се разясни на членовете на епизоотичната комисия какви са промените, които са настъпили в Наредба 44, която касае отглеждането на домашните животни и най-вече на прасетата. Едно от основните изменения е, че до момента в стопанствата можеха да се отглеждат до пет животни, а сега вече те могат да са до три. Има промяна и в начините за регистриране на тези животновъдни обекти. Вече всеки един „заден двор“, в който се отглеждат каквито и да е домашни животни, ще трябва да бъде регистриран в Агенцията по храните.

Фокус: Хората на ясно ли са каква е процедурата за тази регистрация, какво трябва да знаят те за нея?

Д-р Кристиян Кирилов: Част от задачите на епизоотичната комисия е да се разясни на стопаните как трябва да постъпят и какъв е начина, по който ще се случи тази регистрация. Със свое заявление до директора на Регионалния клон на Българската агенция по безопасност на храните във Велико Търново, чрез кмета на населеното място, те ще заявяват своето желание да разкрият такъв животновъден обект. Разбира се, самият обект трябва да отговаря на определени условия, които упоменати в тази Наредба 44, както и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, който тепърва ще бъде коригиран в частта си „животновъдни обекти „заден двор“.

Фокус: Кои са основните неща, които стопаните от „задните дворове“ трябва да знаят?

Д-р Кристиян Кирилов: Най-важното, което трябва да знаят стопаните към този момент е, че до края на 2020 година те не могат и нямат право да отглеждат прасета. Това вероятно е най-важното още повече, че се намираме в сезона, в който хората си купуват животни, за да могат да ги угоят до следващата зима. Ако някои все пак си купи прасе и го отглежда вкъщи, това ще е нерегламентиран процес, който ще се санкционира.

Другото, което трябва да се знае е, че тези животновъдни обекти, в които ще бъдат отглеждани животните през следващата година, трябва да отговарят на определени условия както за хуманното отношение, така в частта за здравната сигурност. Тези стопанства трябва да имат минимални размери, мисля че беше по 1 кв. м. на животно, трябва да са снабдени с хранилки, поилки, както и самото пространство да позволява „влажно почистване“ – да може да се дезинфекцира с различни препарати. Също така, понеже Свищовска община е в рисковата зона, био отпадъците, които се отделят от самите животни трябва да се съхраняват на бетонни площадки за около 3-4 месеца, за да не отделят нитрати в почвата. Това са най-важни неща. Може би трябва да отбележим, че е необходимо хората да имат изградени „мини площадки“ за дезинфекция на обувките, както и мивка за изминаване на ръцете преди и след посещение на обекта.

Фокус: Как ще запознаете хората с тези и останалите мерки, които трябва да предприемат?

Д-р Кристиян Кирилов: Това ще стане на първо място чрез срещи, както индивидуални, така и организирани по населените места от кметовете. Ще разчитаме и на средствата за масова информация – телевизии, радиа, вестници – всички, които могат да ни помогнат. Идеята е стопаните да са достатъчно информирани, за да знаят какво трябва да изпълнят и какво не  трябва да правят.

Фокус: А проверките? Вие казахте, че през настоящата година хората не могат да отглеждат прасета в домовете си, как ще се следи за спазване на тази забрана?

Д-р Кристиян Кирилов: Проверките се извършват от официалните ветеринарни лекари. На територията на община Свищов бе извършена такава още през миналата седмица. Това ще се случва регулярно всеки месец или на две седмици.

Фокус: Каква е обстановката на територията на общината към момента? Има ли установени нарушения на законовите изисквания, намирали ли сте някъде животни?

Д-р Кристиян Кирилов: Не, нямаме констатирани нарушения. Мога да кажа, че хората вече осъзнаха важността на проблема и офанзивата, която срещахме през миналата година, приключи. Сега вече всички са достатъчно информирани, а за спазване на правилата допринася и информацията от горските стопанства, че все още периодично на места се намират умрели диви прасета, които също са били заразени. Това потвърждава сериозността на заболяването, въпреки че мина доста време.

Фокус: Споменахте дивите животни. От началото на годината в Свищовско намирани ли са заразени такива?

Д-р Кристиян Кирилов: Не, в община Свищов от началото на годината нямаме сигнали за намерени трупове или отстреляни заразени прасета.

Фокус: Като финал можем да обобщи, че обстановката е спокойна, а ние ще продължим да информираме населението своевременно за това какво се случва?

Д-р Кристиян Кирилов: Разбира се, можем да успокоим хората, че за сега при нас няма проблеми.

Луиза ТРАНЧЕВА