Д-р Марияна Чавдарова, РЗИ – Видин: Извършен е анализ на 50 проби от питейни водоизточници в областта по радиологични показатели

Химия, епруветки, лаборатория

Регионална здравна инспекция – Видин е извършила анализ на 50 проби от питейни водоизточници в областта по радиологични показатели, като мониторингът се прави за определяне на обща бета активност и наличие на естествен уран чрез радиохимичен анализ. Това каза за Радио „Фокус” – Видин д-р Марияна Чавдарова, началник отдел „Държавен здравен контрол” към РЗИ – Видин. Тя посочи, че резултатите от изследваните проби от питейни водоизточници са под съответните параметрични стойности и не представляват риск за човешкото здраве. Регионалната здравна инспекция съвместно с водоснабдителното дружество всяка година разработват програма за мониторинг за контрол на качеството на питейната вода във Видинска област, като са обособени 47 зони на водоснабдяване. Д-р Чавдарова посочи, че в областта има само едно населено място, което е с въведено режимно водоподаване и това е село Старопатица в Община Кула. „Инспекторите от РЗИ взимат проби от 268 пункта, като местоположението им е избрано така, че резултатите от извършените анализи да дават информация за текущото състояние на разпределителната мрежа. Общият обем на водните проби, които трябва да се анализират от РЗИ през 2017 година са 85”, каза д-р Чавдарова. От началото на годината в РЗИ – Видин са изследвани 25 проби на вода по микробиологични и химични показатели, които са от централно водоснабдени населени места и са по показатели включени в постоянния мониторинг. „Три от тези проби не са отговаряли на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Тези три проби не са отговаряли по химични показатели – нисък остатъчен хлор. По плана за периодичен мониторинг от началото на годината са анализирани 7 проби,като от тях 2 не са отговаряли на Наредбата – нисък остатъчен хлор и коли-титър”, каза д-р Чавдарова. За тези проби, които не са отговаряли на показателите на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно –битови цели е връчено предписание на управителя на ВиК, като от РЗИ отново трябва да проверят качеството на водата след месец и ако не са отстранени нарушенията се издава акт.
Анна ЛОЗАНОВА