Д-р Мария Кръстева, физиотерапевт: В България системата за балнеолечение съвместно с прилагането на физиотерапия е изградена

Радио „Фокус“: Има ли традиции балнеолечението в България?

Д-р Мария Кръстева: Балнеолечението има своите традиции и е широко разпространено в страната. Във Вършец, където работя, минералните извори се ползват за лечение вече 165 години. Градът на здравето, както е известен Вършец, се посещава целогодишно от хора от цялата страна.Нека да припомня , че през 1910 г. във Вършец е построена първата държавна минерална баня. Управител на тази държавна баня става д-р Дамян Иванов. Той поставя основите на балнеолечението във Вършец. След 1930 г. във Вършец са построени нова баня, много хотели и вили, част от които са запазени и досега и то в характерния за онова време стил. Със съдействието на д-р Дамян Иванов във Вършец се изгражда втория по големина парк в България след Борисовата градина – парк от 800 декара с борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. Паметник на д-р Дамян Иванов има в началото на парка на Вършец.

Радио „Фокус“: С какво е характерна минералната вода във Вършец?

Д-р Мария Кръстева: Минералната вода във Вършец е слабо минерална, с температура около 36 – 37 градуса. Вършец е един от предпочитаните и много посещаван балнео лечебен център . Геоложкото и географското му разположение го определят като климатичен курорт, съхраняващ неизчерпаемо количество топла минерална вода. Съдържа алуминий, желязо, барий, литий, фосфат, манган и др. Подходяща е за лечение на опорно двигателния апарат, ползва се с много голям успех при заболявания на нервната система, при децата с детска церебрална парализа. Има големи подобрения при по—младите пациенти и при децата, при по-възрастните ефекта от лечението е по-бавен. Балнеолечението се използва при широк кръг от заболявания и за това и балнеолечебните центрове се използват целогодишно.
Радио „Фокус“: Трябва ли балнеолечението да се извършва под наблюдението на лекар?
За да е ефективно балнеолечението трябва да се прилага и физиотерапия, определена от лекар. В България системата за балнеолечение съвместно с прилагането на физиотерапия е изградена, на много места се прилагат и нови по-иновативни методи за лечение, които имат резултат. В балнеоцентровете работят добре подготвени специалисти. Минералната вода във Вършец се ползва заедно с физиотерапия, масажи, лечебна физкултура, парафини, луголечение. Комплексът от лечение, което се определя от лекар, има значение за отделния пациент.Но, основно е използването на минералната вода – тя има най-голямо значение. Прилагането на балнеолеченето е желателно да се извършва под надзора на лекар – физиотерапевт, интернист, невролог. Те определят какви процедури са необходими, колко време да траят тези процедури. Лекарят се съобразява с диагнозата и възрастта на пациента.

Радио „Фокус“: Идват ли млади специалисти, които да работят в балнеосанаториумите във Вършец?

Д-р Мария Кръстева: Интересът към лекарската специалност на физиотерапевта се засилва през последните години. Има интерес и към специалностите в областта на рехабилитацията. Идват млади колеги, които ги обучаваме. Самите те признават, че при нас се научава много. За съжаление не остават на работа при нас – привличат ги по атрактивни места, като хотелите по морето и други централни курорти.

Радио „Фокус“: Как се променя балнеолечениието през годините?

Д-р Мария Кръстева: Има много промени, нови по-иновативни методи в рехабилитацията навлизат, които се оказват много успешни. В балнеолечението се използват вече не само лечебни и възстановителни програми, но и нови по екзотични методи, които привличат здрави хора, търсещи релаксация и освобождаване от стреса на ежедневието. Младите хора все по-често се оплакват от различни гръбначни изкривявания, свързани с работата им с компютър и балнеолечението, заедно с подходяща физиотерапия се оказва изключително добро решение на проблемите им.

Радио „Фокус“: Идват ли за балнеолечение и хора от други страни?

Д-р Мария Кръстева: Вършец е известен курорт в съседните страни – Румъния и Сърбия. Идват хора от там, които са посещавали курорта и са получили подобрения в състоянието си. Търсят ни като специалисти. Балнеолеченето в България през последните години се обръща към привличане на хора от други страни. Предлагат се различни иновативни методи, както вече посочих. Целта е да се помогне освен на хората с медицински диагнози, които имат нужда от лечение, така и на тези, които идват да релаксират.
Анна ЛОЗАНОВА