Д-р Мария Манолова:Преслав е много богат на находки и всяка година предлага изобилие от различни битови предмети, накити и други дребни артефакти

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Преслав е много богат на находки и всяка година предлага изобилие от различни битови предмети, накити и други дребни артефакти. Това каза пред Радио „Фокус“- Шумен д-р Мария Манолова от Археологическия музей във Варна, съръководител на проучвания на територията на стария Преслав, заедно с Петър Димитров. От началото на месец август екипът работи на терен в сектора, северно от Владетелската църква. „Опитваме се да изчерпим цялата територия на некропола, който е около църквата. Вече е изцяло проучен от южната и от източната страна на църквата и работим до достигане на северната му граница. Той се проучва вече 10, дори бих казала 15 години и до този момент е един от най- големите средновековни некрополи с открити в него над 540 гроба“, каза д-р Манолова. Само при настоящите разкопки са открити нови 18 гроба. Тя уточни, че некрополът е християнски. „Погребенията са извършени по християнски обряд, накитите или гробните дарове  са по- скоро изключение и са характерни за погребани деца- от ранна детска до юношеска възраст, докато при възрастните почти няма използване на гробни дарове и поставяне на накити. При децата особено при момиченцамогат да се видят стъклени гривнички, обички и това е част от скромния бит, който имат хората от края на 11 до края на 13-14 век. Тук няма някакво прехвърляне на всичко най- ценно към гроба, т.е. предаване към задгробния живот, а едно чисто човешко отношение да искаш да изпратиш детето си с нещо хубаво към другия свят“, заяви д-р Манолова. Сред находките от проучването има накити, керамични съдове, монети- византийски от 11 век, латински и български от 13 век, няколко византийски печата, фрагмент от керамична икона, както и част от голяма средиземноморска раковина. „Подобни раковини в южноевропейските и средиземноморските страни са се използвали и като сигнална тръба. Наличието тук на такъв артефакт вече говори за оживени търговски връзки, особено в периода когато Преслав е в рамките на Византийската империя“, каза д-р Манолова. Продължава и работата по разкриването на сграда от столичния период, която започва северно от църквата. „Проучването и става бавно, тъй като стои под много сериозни насипи, културните напластявания надхвърлят 2 метра,  но и през тази година ще можем да разкрием още една част от тази сграда“, каза д-р Манолова. Разкопките ще продължат до началото на месец септември. В работата на терен и тази година участват чужестранни студенти доброволци – 15 младежи от Испания, Италия, Словакия и Хърватия.

Ивелина ИВАНОВА