Д-р Мария Рачева отново поема Комплексния онкологичен център във Велико Търново

Снимка: ИА "Фокус"

Велико Търново. Д-р Мария Рачева отново поема Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Това реши на днешното си заседание Общински съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново.  Съветниците решиха настоящия управител д-р Рачева да остане на поста и през следващите три години. Договорът изтича на 5 юли и ще бъде подновен от 6-ти. Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала на „Комплексен онкологичен центьр-Велико Търново” ЕООД – град Велико Търново. В предложението за подписване на нов договор с д-р Рачева, кметът подчертава, е годишните медицински резултати на търговското дружество са с позиционирана положителна тенденция по изпълнение на дейности по медицински програми и проекти за обновяване и капиталови ремонти на основните фондове на дружеството и доставка и експлоатация на нова медицинска апаратура, както и участието в спечелени проекти по европейски програми. Материално-техническата база е обновена и обновяваща се, модернизирана и подържана в добро състояние за осъщетвяване на основната медицинска дейност на Комплексен онкологичен център. Закупена енеобходимата апаратура за основната дейност на дружеството. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие изисквания за изпълнение на предмета на дейност с общинска значимост. Дружеството е финансово независимо и покрива всички текущи и дълготрайни разходи със собствени средства. Финансовото обезпечение на Дружеството е от собствени приходоизточници. „Благодарение на усилията, които сегашния управител и неговият медицински екип полагат, търговското дружеството трайно утвърди своята стабилност и успешно изпълнява дейностите по годишните медицински програми в съответствие с медицинските стандарти и добрите медицински практики, както и дружеството трайно утвърди своята финансова самостоятелност и стабилност и успешно изпълнява годишните си Бизнес програми“, се посочва още в предложението на инж. Даниел Панов.

Надежда КРЪСТЕВА