Д-р Мая Рашева, Директор на Спешна медицинска помощ: Основните приоритети в сектора са човешкият ресурс, нормативната и материално – техническата база

За проблемите и състоянието на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна,  подготовката за летния туристически сезон, Радио „Фокус” – Варна разговаря с директорът на Спешна медицинска помощ – д-р Мая Рашева

„Фокус”: Д-р Рашева, какъв е броя на постъпилите сигнали в Спешна помощ, има ли увеличение в сравнение с предходни периоди? Какви са основните поводи, за които се обръщат към вас?

Д-р Мая Рашева: През последните години се наблюдава тенденция кум повишаване на броя на изпълнените повиквания от нашите екипи, както изпълнени повиквания, така и амбулаторни посещения, които се изпълняват от филиалите на територията на областта с изключение на филиал Варна. Това е показател на увеличена средна натовареност  на екип и показател на увеличен брой изминати километри от санитарните автомобили. Сигналите се класифицират съгласно стандарта които изпълняваме в категории по времево изпълнение на адресите. Ние ги делим на червен код, жълт код и зелен код в зависимост от степента на спешност на повикването – дали се касае за критичен спешен пациент, нестабилен и ли нестабилен спешен пациент, според тази времева рамка курсовете трябва да се изпълнят до осмата до 20 и до 120 минута. Що се касае за поводите за повикванията , разбираемо най -честите повиквания се свързват с остри сърдечно – съдови състояния, остри мозъчно – съдови състояния, травматизъм – битов и пътнотранспортен, отравяния.

„Фокус”: Разрешен ли е проблема с наличието на кадри или недостигът им е все още силно осезаем?

Д-р Мая Рашева:Проблема с човешкия ресурс винаги  е актуален, като особено сериозен е той сред квалифицирани служители, най – вече сред лекарите и медицинския персонал –специалистите по здравни. За щастие през последните 2-3 години се наблюдава една плаха тенденция кум малко по- дълго задържане на персонала и по- малко реализирано текучество. През последната година са напуснали по – малко лекари,от колкото са дошли при нас. Това си има своето обяснение тъй като има една концепция за развитие на спешната медицинска помощ като стратегически документ от правителството с начертани действие за един 5 годишен период. До 2020 година Една от заложените мерки е увеличение на работната заплата. В течение на три последователни години е имало увеличение на работните заплати и гоним една стойност от близо 50 % увеличение, така че финансовия стимул се явява  един наистина  мощен инструмент за задържане на лекарски кадри в нашата система.

„Фокус”: Разполагате ли със статистика колко случаи на агресия срещу лекари е имало през изминалата година?

 Д-р Мая Рашева: Води се статистика за случаи на насилие над лекари, която се предоставя и в нашето министерство. За щастие през последната година са регистрирани малко такива инциденти. Повече са вербалните атаки на агресивно поведение на близки на пациенти и на самите пациенти. Миналата година са регистрирани 2 случая с известно физическо насилие, бих казала , без да бъдат нанесени по-сериозни травми на нашите служители, но разбирате, че това оставя траен отпечатък върху тези хора и е достатъчно силен аргумент за напускане на системата. Държавни мерки са предприети, това деяние се криминализира. Има постигнато споразумение на национално ниво между МВР и Министерство на здравеопазването. На областно ниво имаме постигнато споразумение с дирекцията на МВР  да се отзовават техни екипи на мястото на инцидента, да осигуряват присъствието на нашите екипи. Но наистина трябва да се работи в посока на разбиране от обществото че нашата дейност е сериозна, че тези хора отиват не да навредят на пациента, а да му помогнат и трябва обществото да бъде съпричастно.

„Фокус”:Какво е състоянието на материалната база в Спешния център във Варна?

Д-р Мая Рашева:. Материално- техническата, база освен сгради и помещения, в които се намират работещите в Спешна помощ, включва и санитарните автомобили. Това е средството без което ние не можем, санитарният автомобил трябва да е нов, технически изправен и оборудван с медицинска апаратура. Има програма за подмяна на санитарните автомобили с нови, има определящи критерии, препоръчителни, но прекалено бавно във времето става тази подмяна. Към настоящия момент състоянието им остава доста сериозно. Ние единствено можем да извършваме текущи и основни дейности върху санитарните автомобили, тъй като закупуването на нови автомобили е ангажимент на министерството. В него са инструментите по които ще бъдат предоставени санитарни автомобили. Пак има програма, има осигурено европейско финансиране, очакваме обществените поръчки , които министерството трябва да направи. Надяваме се процедурата да бъде изпълнена и да се сдобием с нови автомобили. По отношение на медицинската апаратура – разполагаме с такава, тя се поддържа в добро техническо състояние, при нея възможностите за закупуване на са в наши ръце и ние го правим. По отношение на сградния фонд пак по европейско финансиране са осигурени средствата за ремонт , реконструкция и строеж на нови сгради, което трябва да се случи до края на програмния период 2020 година и се отнася за всички филиали на територията на областта.

„Фокус”: Какви действия  се предприемат по отношение на наближаващия летен туристически сезон?

Д-р Мая Рашева:При присъствие на много туристи и гости на града и ни е се стремим да осигурим максималния брой екипи, който е по щат. Преди години поради липсата на кадри привличахме хора от други центрове за Спешна медицинска помощ,  от вътрешността на страната които не са толкова ангажирани през лятото, и съставяхме с тях екипи, но през последните две години вече нямаме необходимост от тяхната помощ, тъй като кадрово съставът се запълни. Нашите екипи са разположени на адреса на центъра в града. Имаме филиали сравнително добре разположени на територията на областта. Един от тях се намира в град  Бяла е туристическо градче, което обслужва и част от населението на гостите и почиващите в Обзор. Другият ни филиал в близост до курорти е в Долни чифлик, който обслужва туристи около село Шкорпиловци на територията на к.к. „Камчия”.

Тодор ВЪРБАНОВ