Д-р Милена Ангелова, АИКБ: Очакваме ефективни действия в подкрепа на малките и средни предприятия

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)  настоява за незабавни действия в подкрепа на малките и средни предприятия. На повредения национален съвет организацията обсъди позицията си по подготвяната национална стратегия за малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им, посредством които да се премине от мисли първо за малките към действия в полза на малките и средни предприятия. Пред какви предизвикателства са изправени те – питаме д-р Милена Ангелова, главен секретар на асоциацията и вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет. Добро утро, д-р Ангелова.

Милена Ангелова: Добро утро. Наистина малките и средни предприятия в България и в цяла Европа в момента са изправени пред много сериозни предизвикателства, свързани с глобализацията на пазарите, което налага по-сериозна конкуренция, с цифровизацията и революционните промени в технологиите, за които те или не са информирани, или не са добре подготвени, проблемите, свързани с недостиг на персонал, особено в България, и особено такъв, екипиран с умения да се справя с новите предизвикателства, затруднения достъп до финансиране. Това са само част от проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия. Поради амбициозното законодателство в Европейския съюз на европейско равнище е признато, че малките и средни предприятия не разполагат с необходимия човешки и финансов ресурс, за да се справят добре с тях, и затова трябва да им бъде оказвана системна подкрепа. Именно за това АИКБ, тъй като предстои нов период за финансиране, се зае с инициативата да разпише подробно мерките, които нашите членове вярват, че ще им помогнат, за да се справят с предизвикателствата. Ние представляваме над 10 хиляди български компании и 90 браншови организации, знаете.

Водещ: Преди да поговорим за визията на асоциацията, каква всъщност е ролята на малките и средни предприятия за икономиката и защо националната политика в тяхна подкрепа, и европейската подкрепа разбира се, е толкова важна?

Милена Ангелова: В България има 750 големи предприятия. Всичко останало до 250 хиляди са малки и средни, и ние говорим особено за онези, които са в много уязвимо положение, тъй като са микропредприятия с до 10 души персонал. Говорим за българските производители, говорим за малките компании в отдалечените населени места в селата, които са единственият източник на препитание на населението там. Именно за тях трябва да се погрижим. И освен действията на национално равнище, аз като представител на България в Европейския икономически и социален комитет инициирах приемане на една позиция, която вече е изпратена на комисаря Бретон. Голяма част от предложенията в тази позиция съвпадат и с предложенията на АКИБ, за да залегнат в европейската стратегия за малки и средни предприятия, която очакваме Комисията да обяви на 10 март. В България Министерство на икономиката инициира разписването на стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в следващия програмен период от 2021 до 2027 година и именно там АИКБ дава своите предложения. Най-важното за нас е да се актуализира дефиницията за малки и средни предприятия. Тя на европейско равнище е свързана основно с броя персонал. В България, тъй като нашите компании обикновено имат по-висок брой на персонала, но по-ниски обороти и балансово число, е важно да могат да избират кои два от тези три критерия те да посрещнат. Именно тук срещаме разбирането на Министерство на икономиката. Така че се надяваме скоро дефиницията да бъде променена, така че едно предприятие да избира дали да бъде малко и средно според своето балансово число, оборот или броя персонал.

Водещ: Освен тази дефиниция, настоявате и подкрепяща регулаторна среда за сектора. Какво включва цялостната визия на асоциацията по отношение на националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия?

Милена Ангелова: Тя е разписана в над 12 раздела, но аз ще се опитам да бъда кратка. Подкрепящата регулаторна среда трябва да предвижда наистина да се мисли първо за малките предприятия, но това да бъде заложено във всеки един акт, който се приема. Т.нар. „тест за малки и средни предприятия“, който е част от оценката на въздействието и сега се прилага частично в България, ние настояваме той да бъде прилаган винаги. Също така, принципът на мълчаливото съгласие е нещо, което би улеснило много малкия бизнес. И тук отново се надяваме, че той ще бъде все по-често разпростиран в българското законотворчество. Друг елемент, за който настояваме от години, е да не се изисква от малките и средни предприятия да предоставят информацията, за която държавата вече е наясно. Знаете, най-после се преборихме до известна част да отпаднат свидетелствата за съдимост. Има още много документи, които държавата изисква да се издадат от една нейна служба, да се вземат и да се представят в друга нейна служба – ние се борим с това. Голям раздел е достъпът до финансиране както банково финансиране, така и финансиране посредством различни инструменти на борсата, а също така и достъп до средства от европейските фондове. Конкретно наше предложение е България да настоява за преразглеждане на праговете, залегнали в регламентите за държавни помощи и особено този по отношение на минималните държавни помощи. Човешките ресурси са много сериозен проблем, цифровизацията, както вече споменах. АИКБ предвижда голямо мероприятие за информиране на малките и средни предприятия на 10 април с участието на нашия комисар Габриел, но и с участието на Европейския икономически и социален комитет и Организацията за промишлено развитие на ООН. Също така не може да подминем влиянието, което очакваме зелената сделка да окаже върху малките и средни предприятия – доколко те ще бъдат най-уязвими към това да отделят допълнителен ресурс за посрещане на все по-сериозните изисквания за екологичност. Това са малка част от мерките.

Водещ: Обсъдихте темата на проведения Национален съвет в петък. Получихте ли подкрепа от Министерството на икономиката?

Милена Ангелова: Да, мога да кажа, че много диалогичен е екипът на Министерството на икономика. На обсъждането присъстваше и избраният подизпълнител Прайсуотърхаус Купърс (PwC), с които също ще останем във връзка. Доста конкретни мерки бяха обсъдени, за да се насърчат българските производители и по отношение на промоционалните политики на големите търговски вериги, които в някои от частите си са насочени към неразпознаваемост на българските марки. Знаете, че много от търговските вериги брандират български продукти под техни собствени марки, което представлява проблем за българските производители. Също така, говорихме и за проблемите, свързани с цените на електрическата енергия. Знаете, че България отново е страната с най-висока електроенергия в Европейския съюз. Очакваме зелената сделка да изтласква тази цена още по-нагоре. Така че настояваме за незабавни действия от страна на компетентните органи тези неща да бъдат взети предвид и да се променят.

Водещ: Какви са сроковете и какво предстои оттук нататък, за да бъде приета тази национална стратегия в подкрепа на малките и средни предприятия, която разбираме е изключително важна?

Милена Ангелова: В момента също икономическият и социален съвет по наша инициатива готви такова становище. То ще бъде представено на Министерство на икономиката. Преминали са консултациите в 6 региона със заинтересованите страни, т.е. малките и средни предприятия. Подизпълнителят готви анализ, който ще бъде представен на 20 март пред държавните органи. И след това първият проект на стратегията очакваме да бъде консултиран с нас, организациите на бизнеса. Естествено, асоциацията ще бъде изключително активна както на национално, така и на европейско равнище, тъй като от 2008 година, когато беше обявен Акта за малкия бизнес, очакваме ефективни действия, но за съжаление те са с изключително частичен и спорадичен характер. Имаме надежда, че сега както в България, така и в Европа нещата ще се променят, и разбира се, ще останем в контакт с нашите членове, за да приемаме техните предложения и да ги предаваме в този процес.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА