Д-р Милена Андреева: Децата работят много успешно по темата „Монтесори в музея“ в ситуацията на етнографски урок

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Д-р Милена Андреева, уредник в къща- музей „Панайот Волов“, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус:Вече втори ден къща музей „Панайот Волов“ е домакин на занятията от програмата „Летен музей“ на Регионален исторически музей- Шумен. Д-р Андреева, разкажете какво се случва при вас и как работи всъщност „Монтесори в музея“?

Д-р Милена Андреева: Децата работят много успешно по темата „Монтесори в музея“ в ситуацията на етнографски урок. Целта е те да развиват своя абсорбиращ ум свободно. Свободата е емблемата на тяхното творчество и работа. В тези условия децата усвояват нови за тях понятия, като всички те са организирани в една ключова дума- „бит“- начин на живот. Най- достъпно за децата е това, тъй като те са от 4-5 до 12-годишна възраст. Хубаво е, че са на различна възраст, защото един от принципите на метода „Монтесори“ е по- големите деца да помагат в обучението и възпитанието на по- малките. Ето как взаимоучителната метода, която е много добре позната от времето на старото българско школо, е приложена и в тази ситуация,т.е. и днес има реализация по интересн начин. Децата имат възможност да проявяват своето откривателство, да пресътворяват предметите, които научат, да ги моделират, да апликират, да ги нарисуват, да попишат с паче перо и перодръжка. Да научат нещо ново за начина на живот на своите предци, да направят съпоставка някога  и днес, колко е различно, но и да открият магията на онова, което е било близо до природата, защото именно така са живеели техните предци, такъв е бил техният бит. Децата имат възможност да съчетаят нагледното, сетивното възприятие и абстрактно логическо експериментиране, като видят сътветните предмети и вещи, като ги докоснат, обследват. Те имат възможност да видят и кратък филм и специална образователна презентация по темата, така че изпозваме и модерните технологии. В презентацията сме показали как се изписват думите на съответните старинни предмети, и на практика ги повтаряме и обследваме. Тук могат да видят какво означава мътилка, какво означава ямурлук, долап, който се е наричал юрук. Могат да видят паламарка, сърп,  да разрберат как се прави мътеница, как се бие чистото масло, да седнат на трикрако столче и на софричка, да усетят и да опитат как се преде- с жива вълна, с вретено, с дарак и чакрък. Всичко това те го виждат и експериментират. На голям интерес се радва обучителната игра „Вълшебната торба“. В нея децата могат да намерят чудни предмети, които да обследват, да разпознаят, а за непознатите от тях да научат как се наричат и за какво служат. Във „Вълшебната торба“ децата не бързат да вземат предмета, а първо го опипват, обследват, като се опитват да познаят какъв е той.  По този начин развиват своите сетива и абстрактно логическо възприятие и мислене.

Фокус:Какво още сте предвидили за децата?

Д-р Милена Андреева: Едно от нещата е урок „Филателия в музея“. Децата могат да се запознаят с пощенски марки и изображенията върху тях на историческа тематика, например как Априлското въстание е отразено върху българските пощенски марки, да научат много за Руско- Турската война отново от марките, могат да научат повече за монетите и банкнотите, като ще им покажем специална презентация и истински материали. Предлагаме и възможност да влязат в ролята на изследователи в занятието „Млад изследовател“, да се запознаят с фондовата работа, с работа на музейния работник, как инвентираме, как сортираме старинните материали и др. Интересно е и занятието „Приказки за герои“,  с легендите и преданията за хайдутите.

Фокус:Как посещението в музея се превръща в нещо полезно и забавно за децата?

Д-р Милена Андреева:Детето имат нужда  от свобода, внимание и себеизява. На него му е омръзнало от правила и забрани. Тук децата имат възможност да видят и съпреживеят много неща, да си обяснят онова, което са чели в приказките, чули са в народните песни, това, което са научили в училище. В музейна среда децата намират внимание, водим непрекъснат диалог, намират много обекти и експонати, които предизвикват любопитството им,  намират най- вече един друг свят, който разпалва любознателността и въображението им.

Ивелина ИВАНОВА