Д-р Мими Кубатева: Най-естественото средство за намаляване на концентрацията на радон в помещенията, е редовното проветряване

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Директорът на Регионалната здравна инспекция – Смолян в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян, във връзка с констатираните завишени нива на радон в 4 детски градини в област Смолян и няколко жилищни сгради.

„Фокус“: Д-р Кубатева, има ли основание за притеснение след жителите на област Смолян, заради завишените количества на радон в 4 детски градини и няколко жилищни сгради в различни общини?

Д-р Мими Кубатева: Категорично казвам, че няма място за притеснение, защото съществуват мерки за намаляване концентрацията на радона и РЗИ – Смолян е препоръчала на кметовете и ръководствата на детските градини да предприемат конкретни действия, с цел да се намали концентрацията. Радонът идва от земните недра и при недобра изолация в основите на сградите, прониква през пролуките и навлиза в помещенията. Когато тези помещения са затворени, неговата концентрация се увеличава. Разбираемо, е че поради тази причина през зимните месеци и през нощта, количеството на радона става повече в помещенията и сградите. Затова най-естественото средство за намаляване на неговата концентрация е редовното проветряване. Ние сме обяснили на ръководствата на детските градини, че трябва редовно да се проветряват помещенията и сега в зимните месеци препоръчваме това да става основно сутрин преди приема на децата в градината, за да може количеството радон, който се е натрупал през нощта да бъде изгонено и концентрацията да бъде снижена.

„Фокус“: Какъв риск за здравето на хората крие завишеното количество на радон в затворени помещения?

 Д-р Мими Кубатева: Рискът, който съществува е потенциален. Радонът въздейства на нашето здраве в посока рак на белите дробове, но това може да стане при определени обстоятелства. Неговото въздействие зависи не само от концентрацията, а от времето за експозиция, от съчетаването му с други рискови фактори , от възрастта на човек и други фактори, по отношение на самия човешки организъм. Специално искам да обърна внимание на съчетанието на радон и висока концентрация на тютюнопушене, което съчетание води до 16 пъти увеличаване на риска от развитието на рак на белите дробове. Това го казвам най-вече за хората, в чиито жилища е измерено по-високо количество на радон, защото освен проветряването, има и мерки за радикално решаване на проблема, които ние също сме ги препоръчали на общините, като собственици на детските заведения. Препоръчваме ги и на живущите в сградите с по-висока радиация и това са строителни дейности, които водят до изолирането на проникването  на газта в помещенията. Строителните специалисти много добре са запознати с тези методи, така че е наложително както общините, така и собствениците на тези жилища да предприемат такива мерки. Не е спешно, но във времето трябва да ги планират и да осигурят извършването им, за да сме сигурни, че този проблем радикално ще бъде решен.

„Фокус“: Ще продължавате ли да извършвате още замервания на концентрацията на радон в детски градини и жилища областта?

Д-р Мими Кубатева: Нашата контролна дейност, свързана с измерванията, е по Националната програма за намаляване на радон върху човешкото здраве. Тя е съгласувана с указанията, които са дадени от Националния координационен съвет и това, което извършваме ние е на едни и същи пунктове, а те са 100 жилища на територията на областта, на три месеца се сменят детекторите, които се поставят, изпращат се за отчитане в Националния център по радиология и радиационна защита и въз основа на тях, целта е да се измери средногодишната концентрация на радон, защото тя варира както в рамките на денонощието, така и през различните сезони и всъщност референтните стойности, които дадено от Световната здравна организация и Европейския регламент и те са свързани със средногодишните стойности. Така че ние работим със 100 подбрани пункта – жилища и въз основа на измерените средногодишни стойности, ще препоръчваме съответно предприемане на мерки. В момента е изготвен и проект на Национална стратегия за намаляване на действието на радона върху човешкото здраве, която до края на този месец, ще бъде внесена в Министерски съвет за приемане. Съобразно тази стратегия РЗИ ще извършва необходимите действия, контрол и препоръки за намаляване на този риск за здравето. Трябва де сми доволни, че сме били включени в пилотното проучване, за да бъдат направени тези измервания и да се види как стои въпросът в нашата област. От всички детски заведения 100 %, които са били обект на измерването само при 4 имаме, което не е тревожно и при предприемане на препоръчаните действия, считам че това ще бъде изведено като риск за общественото здраве и за здравето на децата конкретно.

Нели ГЕРГЬОВСКА