Д-р Нели Маринова:Кланиците за свине в област Шумен единствени в страната писмено за заявили, че желаят и могат да колят източнобалкански свине

Кланиците за свине в област Шумен единствени в страната писмено за заявили, че желаят и могат да колят източнобалкански свине, заяви д-р Нели Маринова от ОДБХ, по време на заседанието на Областната епизоотична комисия, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Срещата е във връзка с констатираното ново огнище на болестта Африканска чума по свинете в с. Повеляново, община Девня.  „Източнобалканската свиня е с определен риск поради специфичния начин на отглеждане и трябва да се спазват допълнителни условия и изисквания при осъществяване на такова клане“, уточни д-р Маринова. Тя представи задължителните мерки при движение на живи животни към кланиците. В областта има регистрирани две кланици за свине, както и кланичен пункт, който е на територията на голям свинекомплекс  от промишлен тип, като там колят само собствени животни. Д-р Маринова посочи, че месо, субпродукти, кожи и др., се пускат за консумация, едва след като от закланите свине се потвърдят отрицателни резулати за заболяване. Д-р Наташа Баева от ОДБХ представи епизоотичната обстановка и разпространяването на заболяването до момента. Тя отбелязаза, че от  първият констатиран у нас случай на АФЧС в с. Тутракнци през август миналата година до сега, огнищата са основни при диви прасета- едно при домашни и пет при диви. Д-р Баева отбеляза, че и в редица европейски страни заразата е установена основно в дивата природа, с изключение на Румъния- там има 1208 огнища при домашни и 255 при диви свине.  Областната епизоотична комисия при десет мерки за предотвратяване на възникване на болестта на територията на област Шумен. До 26 февруари трябва да се свикат общинските епизоотични комисии. Ще се извършват проверки от представители на ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и при откриване на болни животни ще се сигнализира в ОДБХ-Шумен. Планирани са разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с предприемане на мерки за биосигурност и предотвратяване проникването на вируса в населените места. Засилен ще бъде ветеринарномедицинският контрол в свиневъдните обекти за спазване мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти, като при възникване на съмнение ще се вземат проби за анализ. Мерките предвиждат да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата, контрол за което се възлага на кметовете на населените места и Регионалната инспекция по околната среда и водите. При съмнение за повишена смъртност на свине в населените места незабавно трябва да се уведомява Областната дирекция по безопасност на храните. Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“, както и ще се извършва контрол от органите на МВР и официалните ветеринарни лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта.

Ивелина ИВАНОВА