Д-р Нели Маринова, ОБДХ- Шумен:По въпроса с кухненските отпадъци се работи от август 2018 година при констатиране на първия случай на АЧС във Варненско

снимка: pixabay.com

По въпроса с кухненските отпадъци се работи от август 2018 година при констатиране на първия случай на АЧС във Варненско, заяви д-р Нели Маринова от Областната дирекция по безопасност на храните по време на заседанието на Областната епизоотична комисия, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Тя започна участниците в заседанието със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, касаеща извършването на проверки на всички обекти одобрени, съгласно Регламент 1069/2009/ЕС на територията на област Шумен, относно събирането, съхранението, предаването, транспортирането, преработването и обезвреждането на странични животински продукти, в частност на кухненски отпадъци. Д-р Маринова посочи, че тези отпадъци са много важно звено и риск за разпространение на АЧС при тяхното необезвреждане и съответно излизането от хранителната верига  и използването им за храна на свине- домашни или диви. „От миналата година  се извършват ежедневни проверки, подават се ежеседмични справки и се отчитат дали във всяко заведение за обществено хранене има осигурени условия за съхранение на такива отпадъци дали това става при хладилни условия, дали имат сключени договори с оторизирани фирми и представят ли се документи за тяхното обезвреждане. Много се направи в областта в този период, имаме оторизирана фирма, която работи на територията на региона, със специализирани транспортни средства, за които има издадени разрешителни за тази дейност“, заяви д-р Маринова. Тя допълни, че през последната седмица са проверени два обекта за бързи закуски, четири аператива и механа. В един от обектите за бърза закуска са установени нарушения при изпълнение на регламента, за което е  съставен е акт. Областната епизоотична комисия ще заседава отново на 17 септември.

Ивелина ИВАНОВА