Д-р Николай Бояджиев: Открити са интересни движими културни ценности при проведените разкопки на Момчиловата крепост този месец

Д-р Николай Бояджиев – археолог в РИМ „Стою Шишков” – Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Д-р Бояджиев, приключиха ли вече археологическите разкопки на Момчиловата крепост?

Николай Бояджиев: Да, приключиха. Те бяха заложени за изпълнение в рамките на 14 работни дни със средства, отпуснати целево от министерството на културата, в размер на 11 000 лв. Разкопките бяха проведени през първата половина на месец септември и в края на миналата седмица приключиха.

„Фокус”: Какво очаквахте да откриете при самите разкопки и покриха ли се тези ваши очаквания?

Николай Бояджиев: Целта ни беше да проучим пространството източно от досега разкритите сектори вътрешно от северната крепостна стена. Успяхме да проучим това, което бяхме заложили в работната си програма, т.е. разкопките обхванаха площ от 75 кв. м, разделени в три квадрата. Успяхме да стигнем до стерилен пласт, до това, което бяхме планирали фактически. Установи се стратиграфията на обекта, която ни беше известна и от предни сезони, но сега особено добре се изяви на терена. Всички периоди на обитаване на крепостта са застъпени на това място – Късната античност VІ век , двата Средновековни периода  – ХІ – ХІІ в. и ХІІІ – ХІV в., така че успяхме да изпълним задачите, които си бяхме поставили.

„Фокус”: Попаднахте ли на интересни находки и какво всъщност открихте по време на разкопките?

Николай Бояджиев: Да, за наша радост успяхме да попаднем на някои интересни движими културни ценности – части монети, части от оръжия и керамични предмети, но повече подробности за самите находки като такива и като датировка ще бъдат представени в музея на специална пресконференция следващата седмица.

„Фокус”: Попадахте ли и на разкопки, оставени от иманяри на Момчиловата крепост?

Николай Бояджиев: Не. На самия обект Момчилова крепост в следствие на проектите, които община Смолян реализира на обекта е осигурена надеждна защита, като има видеонаблюдение, има СОТ, така че специално този обект е много добре охраняван и няма възможност да се копае нелегално на него.

„Фокус”: Какво ви предстои оттук нататък?

Николай Бояджиев: Оттук нататък  предстои обработка на материалите,  които сме намерили при археологическите разкопки и предстои на терен да дойде комисия, която да приеме по надлежния ред предвиден в Закона за културното наследство резултатите от археологическите проучвания. След това в началото на следващата 2018 година предстои отчитане на резултатите от археологическото проучване пред съответната секция на Националния археологически институт с музей при БАН.

„Фокус”: А за следващата година обмисляте ли отново да кандидатствате с проекти за археологически разкопки и евентуално къде?

Николай Бояджиев: Разбира се, че обмисляме, но все още е твърде рано. Кандидатстването става някъде около месеците април – май, следващата година, така че анализирайки резултатите и плановете, които музеят ще си постави за проучвания през следващите години, ще преценим на кой обект точно да насочим усилията си, но със сигурност ще предприемаме и следващи стъпки за археологически проучвания в нашия регион.

„Фокус”: А къде има такива интересни обекти на територията на Смолянска област, които си заслужава да бъдат проучени и да получим повече знания за тях?

Николай Бояджиев: Те са доста обекти. През последните години ние концентрирахме усилията си в проучвания на крепостите, каквито са Момчилова крепост, крепостта над село Кошница, крепостта Турлук над Смолян. Те вече са социализирани в рамките на проекти по различни оперативни програми и при тях има по-добре запазена архитектура, която разкривайки я би била по-интересна и за туристически посещения.

„Фокус”: Говори се, че над девинското село Осиково, където е минавал стар римски път има интересни места, които си заслужават да бъдат проучени, за там нещо предвиждате ли?

Николай Бояджиев: Известно ни е това трасе на римския път по билото на Чернатица, т.нар. в литературата централен презродопски път. Аз като научен ръководител специално съм провеждал разкопки на обект в село Осиково, но за съжаление не можахме да попаднем точно на останките на тази църква, която сред местното население се говори и има предание, че се намира на това място, т.е. цялата местност се нарича Църквището. Ние проучихме един сектор преди няколко години, но не можахме да попаднем на самата църква. Може би да е някъде наоколо в местността, но точно на това място, където ми беше посочено не попаднахме на останки.

„Фокус”: За там се говори също, че се намира и светилището на Дионисий, има ли такава вероятност наистина да е в този район, според Вас?

Николай Бояджиев: Светилището на Дионис се търси на много места и не мога да бъда конкретен точно по този въпрос. Необходими са допълнителни археологически проучвания, за да се каже къде точно е разположено, защото за него претендират няколко обекта в района, не само на Западните Родопи, но и на Стара планина, така че този въпрос е все още отворен.

„Фокус”: И като цяло в нашия район, тази година имало ли е случаи на иманярски набези, независимо къде, или пък да са подавани сигнали за извършени иманярски дейности?

Николай Бояджиев: При нас в музея не са постъпвали сигнали за иманярски набези през настоящата година. Възможно е да има някъде такива, но поне при нас сигнали не са подавани.

Даниела БОЙКОВА