Д-р Росица Иванова, СБПЛР-Перник: Калолечението, което стартирахме, е изключително ефективно

 

Д-р Росица Иванова, директор на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Перник, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

 

Водещ: Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Перник ще отбележи утре 60 години от създаването си.  Госпожо Иванова, какво е към момента финансовото състояние на специализираната болница, още повече, че само преди няколко месеца стоеше въпросът дали лечебното заведение да бъде продадено заради финансови проблеми?

Росица Иванова: Постигнахме някаква стабилизация, на фона на сериозните задължения, които имаше. Продължаваме да имаме задължения. Нещата са канализирани в няколко посоки – изработените от нас средства по линия на НЗОК се превеждат за погасяване на дълга към НАП. С останалите средства, с които разполагаме – субсидията от община Перник и изработени от нас дейности, успяваме да изплащаме кредита на лечебното заведение, който е изтеглен през 2017 година за осъществяване на частичен ремонт в отделенията; също така успяваме редовно да изплащаме заплатите на персонала, което лично за мен е постижение.

Водещ: Да разбираме ли, че на този етап има сигурност, че болницата ще продължи да работи?

Росица Иванова: Ние, целият персонал, който е много скромен брой – 35 човека, сме абсолютно убедени, че болницата трябва да я има. Полагаме максимални усилия – организационни, медицински, професионални, да привличаме нашите пациенти, да им помагаме и също така по някакъв законен, регламентиран начин, да си подсигуряваме средства за оцеляване. Аз съм обнадеждена от това, защото при тази дълга история на лечебното заведение, мога да кажа няколко думи, ако имаме време, разбира се.

Водещ: Ще бъде интересно.

Росица Иванова: Тя е създадена от мини „Перник“ през 1951 година с 80 легла и 26 души обслужващ персонал. Осъществявана е първична профилактика на работещите – физиотерапевтични процедури, диетология, без откъсване от производството. По-късно, през 1955 година, с решение на Министерски съвет са отчуждени частни терени и през 1959 година е построен и пуснат в експлоатация профилакториум за обслужване на работещите в град Димитрово. Работила е болницата с 230 легла, разпределени в три отделения – ортопедо-травматологично, неврологично и вътрешно отделение. Разполагала е с много добра за времето си физиотерапия, рентгенов кабинет, клинична лаборатория и водолечение. Профилакториумът е бил база на Института по курортология в „Овча купел“. По-късно, с оглед на новите течения в медицината, е създадена и зала за сънотерапия. През 1990 година със заповед на Министерство на здравеопазването е обособена болница за долекуване и рехабилитация на населението на пернишкия регион на пряко подчинение и финансиране от Общинския народен съвет в Перник. През 1995 година е проведена реорганизация като болница за долекуване и рехабилитация, а през 2000 година като многопрофилна болница. Вече след 2005 година – Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация. В цялата тази история има прекрасни специалисти, работили като управители, като редови лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, готвачи, портиери, огняри – просто един набор от много добри и отговорни хора, които ние сме поканили на нашата 60-годишнина утре.

Водещ: След тази богата история, която има специализираната болница, в момента какви услуги предлагате?

Росица Иванова: Ние работим по договор с НЗОК основно по три клинични пътеки – тази, която рехабилитира пациентите със заболявания на централната нервна система, основно след мозъчен инсулт, паркинсонова болест. Другата неврологична пътека е за периферни увреждания на нервната система – дископатии, дискова херния, радикулопатии. И третата ни основна пътека е за ортопедични увреждания – травми, оперативни интервенции след счупвания и други в този периметър.

Водещ: Вашата болница се отличава от останалите заради това, че е за продължително лечение, нали така?

Росица Иванова: Точно така.

Водещ: Това я прави по-различна, на фона на останалите лечебни заведения, защото неведнъж е подчертавано, че болничните заведения у нас са твърде много. Вашата има своето място заради тази специфика, която притежава?

Росица Иванова: Точно така. И възползвайки се от тази празна ниша в обслужването, ние предлагаме една възможност за доплащане от пациентите, тъй като клиничната пътека слез мозъчен инсулт или след счупване на бедрената шийка е с продължителност само 7 дни. Няма как за 7 дни да се изправи, да проходи и да проговори един пациент. Продължителността на лечението вече е съобразно възможностите на семейството. Имаме пациенти, които остават срещу заплащане и получават максимално добри грижи.

Водещ: Разбрах, че отскоро предлагате и т.нар. калолечение. Какъв е интересът към него, какви са неговите предимства?

Росица Иванова: То е една вековна практика. Доказано е, че калолечението е изключително ефективно и с много, много малки и редки противопоказания за приложение. Използва се при заболявания на опорно-двигателния апарат – артрози, артрити, постоперативни, посттравматични състояния, при заболявания на централната и периферната нервна система, детска церебрална парализа, неврити, дискова болест. Възпалителните заболявания на половата система също се повлияват много благоприятно, метаболитни заболявания, затлъстяване, нарушение в обмяната на веществата, гастрити, колити, чернодробни и жлъчни заболявания. Доказан е и положителният ефект при професионални заболявания, увреждания на периферната нервна система от типа на вибрационната болест, при кожни заболявания – псориазис, екземи, състояния след изгаряния. Има прекрасен козметичен ефект върху кожата на лицето – това също би могло да бъде стимул. За лечението на възпалителните заболявания на горните дихателни пътища – фарингити, бронхити, както и за стимулиране на имунитета. Така че тази възможност не е за пропускане. Ориентирах се към нея поради близостта с торфеното находище и възможността за директна колаборация с общинската фирма в град Радомир, която отговаря за дистрибуцията на торфа. Стартирахме, пациентите ни търсят. Надявам се да бъдем още по-полезни.

Водещ: Какъв е капацитетът на болницата и с каква материална база разполагате? Доколкото знам, назад в годините е правен един сериозен ремонт на сградата.

Росица Иванова: Ремонтът във всички случаи е бил частичен. По отношение на голямата площ, етажите и броя стаи, обхванати са само две отделения. Но ние в момента използваме всъщност тези отделения. 50 легла имаме разкрити към Отделението по физикална терапия и рехабилитация и 10 в Отделението по вътрешни болести.

Водещ: Вие поехте институцията в началото на тази година. Какви бяха тогава най-важните задачи, които стояха пред вас и как сега се промениха, няколко месеца след като вече управлявате лечебното заведение, по-различна ли е посоката на целите ви в настоящия момент?

Росица Иванова: Смятам, че постигнахме стабилизация, тъй като нашите огромни задължения няма как да се погасят за тези четири месеца, откакто управлявам болницата, но в същото време успяваме да заплащаме частично храната за пациентите, погасяваме кредита, получаваме си заплатите. Освен калолечението, имам още две идеи, които смятам да развия като програма за работа, това е парафинолечението и лазер терапията, които не се прилагат никъде в нашия град?

Водещ: Имате ли възможност да ги развиете, разполагате ли с необходимите специалисти?

Росица Иванова: Специалисти имаме. Необходими са проучвания, цени, условия – детайли по тези проекти, по които тепърва ще работим.

Водещ: За какво биха помогнали тези процедури? Да дадем информация в аванс за нашите слушатели.

Росица Иванова: От работещите в Отделението по физикална терапия аз лично чувам прекрасни отзиви за времето, по което тези два метода са прилагани. При възпалителните заболявания е с изключително благотворен ефект, без никакви странични прояви.

Водещ: Всъщност това не са нови методи за вашето лечебно заведение, вие само ги възраждате? Имате желание да ги възродите.

Росица Иванова: Имам голямото желание да ги стартираме отново, каквото е необходимо да се закупи като апаратура, да се поднови това, което няма, с цел да подобрим грижата за пациентите и в същото време ние самите да оцелеем.

Водещ: Каква е подкрепата, госпожо Иванова, която срещате в лицето на общината, на кмета доктор Вяра Церовска? Имате ли нейната подкрепа в желанието да стабилизирате болницата?

Росица Иванова: Разбира се. Колегите са с положително отношение, подкрепа. Финансирането, което е гласувано от Общинския съвет, е съвсем регулярно. Не сме имали проблеми в тези четири месеца, в които аз работя.

Водещ: И ако трябва да обобщим, основният проблем, макар и в не толкова голяма  степенq пред болницата  e нейното финансово стабилизиране – така ли да ви разбирам?

Росица Иванова: Точно така. Много бих била доволна в личен, човешки и професионален план, ако тези задължения ни отпаднат.

Водещ: Какво искате да пожелаете на себе си, пък и на всички хора, които работят в това лечебно заведение, по повод 60-та годишнина? Какво си пожелавате при отбелязването на този юбилей?

Росица Иванова: Нека да сме здрави, нека да сме все така почтени, нека да сме все така почтени и хората ще го оценят.

Росица АНГЕЛОВА