Д-р Славита Джамбазова, БЧК: България все още е на предпоследно място по доброволчество в света

Д-р Славита Джамбазова, БЧК: България все още е на предпоследно място по доброволчество в света

Заместник-генералният директор на Български червен кръст д-р Славита Джамбазова в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ 

 Водещ: Един от основните принципи на Червения кръст е доброволността. В тази дейност на организацията работят хора на доброволен принцип, които отдават своя труд и време за уязвимите хора, за хората в беда. Каква е ролята на доброволците в структурите на БЧК?

Славита Джамбазова: Доброволците имат изключителна роля в работата на БЧК, бих казала фундаментална. Организацията ни 140 години, вече 141, работи благодарение на възможността да привлича и да ползва доброволчески труд. Това, което правят нашите доброволци, е не просто само услуги или дейности в полза на уязвимите. Те работят много усилено и за да хуманизират българското общество, институциите, за конкретни каузи, които са много важни, съществени. Може би знаете, че всички грандиозни, мащабни програми, които БЧК прави, се реализират практически на своето ниво, на ниво селища, на ново община, от доброволци. А ролята на централното и областното ръководство е именно организирането и създаването на възможност да работят пълноценно тези хора. Бих искала още веднъж да кажа какво е всъщност доброволецът – това е човек, който работи по своя воля, без заплащане, в името на някаква кауза, някакво помощ и подкрепа на онези, които имат нужда от помощ, подкрепа, съчувствие. Доброволците в нашата организация раздават хранителни продукти, за да може бедните и гладни хора да бъдат подкрепени в този процес. Обучават хората по първа помощ, за да могат да съхранят живота си. Младите ни хора работят с деца в различни направления, което е изключително важно. Вероятно вашите слушатели виждат прекрасната работа на Планинската спасителна служба, която е изградена основно от доброволци. Доброволци и има и във водноспасителната служба, разбира се,  това е много съществено. Във всяко едно направление в БЧК основната роля, която всъщност довежда идеята до практическа реализация спрямо хората, са доброволците. Може би е важно да кажем, че в света има близо 1 млрд. доброволци, те са в различни направления и различни неправителствени организации. В България броят на доброволците в цялостен мащаб, не само на Червения кръст, е някъде около 82 000 души. А в БЧК една четвърт от тези доброволци работят и дават своя изключителен труд в полза на уязвимите хора, в полза на каузите, в полза на всичко онова, от което се нуждае  нашето общество. Когато вие говорехте за 1985 г., ООН се обръща към правителствата, обръща се към местните власти, обръща се към обществото и към неправителствените организации, за да подчертае изключителната роля на доброволци и тази дата да бъде за почит и уважение към тях. Всъщност наистина е точно така. Имаме огромни предизвикателства в нашия свят и онези, които могат да допринесат в голяма степен за подкрепа и преодоляване на тези предизвикателства, са именно доброволците, които без възнаграждение, с цяло сърце и воля правят нещо за другите. Затова и този ден за нас е важен и ние поднасяме нашето уважение като организация на нашите доброволци, които наистина го печелят с всичко онова, което правят за организацията. И най-важно, не за организацията, а за онези, които са в основата на мисията на нашата организация.

Водещ: Д-р Джамбазова, говорите с такова уважение за доброволците. Може ли всеки един от нас да стане доброволец?

Славита Джамбазова: Разбира се,  че може всеки един от нас да стане доброволец в различно направление, в зависимост от неговите интереси, неговата воля.  Но това е свързано с много сериозна, предварителна подготовка на доброволците. Зависи от ролята, която ще се изпълнява. Има дейности, които са по-леки. Спонтанно по време на бедствие например може да се помага за почистване на домове и други такива дейности, които не изискват особено висока подготовка.  Но има други дейност, в които задължително се изисква една сериозна подготовка, часове наред обучение. Защото доброволец съвсем  не значи, че той може да прави нещо с ниско качество на своята дейност. Доброволецът трябва да прави нещата така, както ги правят професионалните служители до нивото, в което на него му е разрешено да прави каквото и да е. Затова организацията, която работи с доброволци, трябва да носи тази отговорност, да подготвя доброволците, да създава условия и отношение към хората, на които се дава, полага се труд за тях. Важно е  доброволците да бъдат осигурявани, така че тяхното здраве и живот в никакъв случай да не пострада по време на изпълнение на мисията, която са избрали. Затова е важно тези хора предварително да бъдат подготвени да пазят своя живот, да им се раздадат съответните средства, така че да няма вредни условия за тяхното здраве и техния живот. Помагайки на другите, те трябва да бъдат съхранени като личности и това е изключително важно да се случва непрекъснато. Защото опасностите са на всяка крачка. Но повтарям още веднъж, подготовката на доброволците в зависимост от различните нива на дейност е много сериозна и затова нашата организация от години е изградила система за подготовка на доброволците. Започва се с базисни знания, възможности, умения, преминава се към специализирани, квалифицирани и т.н., в зависимост от това какво ще бъде естеството на подкрепата, която ще дадат тези доброволци. Въобще политиката е сериозна, доброволецът дава своя безвъзмезден труд, но за да може той да бъде подготвен достатъчно, се влагат и усилия, и ресурси, финансови и човешки, и това е важно, за да върви този процес. Защото тези предизвикателства, които ние виждаме в световен, в национален мащаб и дори във всяка област, изисква знаещи, можещи хора, хора, които са подготвени да им се противопоставят. И доколкото има капацитет в тези хора, това е капацитетът за съпротивата и промяната на негативните условия, на негативните предизвикателства, на проблемите.

Водещ: И като говорим за проблеми, от години в страната се правят опити за създаването на Закон за доброволчеството. На какъв етап е неговото създаване и защо всъщност е толкова важно съществуването на подобна нормативна база?

Славита Джамбазова: Действително от години се работи върху този закон, той е много съществена част от регулациите в нашата страна. На този етап законодателят все още не е достатъчно проявил воля, за да може да бъде приет. Този закон е добър изключително много, защото в него се регулират такива процеси като отговорността към доброволеца, за неговото здраве и живот.  Третират се въпросите по какъв начин ще се съхранят въобще възможностите на доброволците и възможността личността да бъде сигурна, че в нашата страна ще може да предоставя доброволен труд, който е осигурен  в достатъчна степен. Дава се характеристика и възможност за корпоративно доброволчество и много други неща. Същественият въпрос обаче е да се прояви достатъчно воля, да има подкрепа в този процес към самите доброволци, да се създадат и достатъчно условия за тяхното признание, да има възможност доброволците в екстремни ситуации да полагат доброволен труд по време, когато са на работа. Тоест този процес да бъде по някакъв начин подсигурен от гледна точка на това, че обществото ще спечели в голяма степен от това, че ще се влеят много повече хора за преодоляване на големи национални и прочее проблеми. Разбира се,  тук има много сложни въпроси, които трябва да имаме предвид. Разбира се, че законодателят и това трябва да прецени. Че интересите пък на бизнеса, на работодателите трябва да бъдат също запазени. Между впрочем този въпрос е много деликатен и трябва да бъде решен така, че да няма ощетени  в тези неща. И все пак аз лично смятам, че в крайна сметка при едно сериозно решение и отделяне от държавата на достатъчен ресурс за доброволчеството, тя ще спечели като държава и ние като общество много повече, отколкото ако този процес продължава да се развива така или иначе без достатъчно регулации. Важно е този процес да продължи, да се намерят достатъчно възможности за подкрепа на процесите, в това число и чисто финансова. Защото доброволецът безплатно дарява своя труд, но той трябва да бъде компенсиран за всякакви логистични изисквания, за транспорт, за командировки, за обучението, за облеклото, за неговата застраховка в определени сложни условия. Всичко това са ресурси, които трябва по някакъв начин да бъдат налични, за да се развива този процес. В света 75 страни имат вече такъв закон. Държавите, в които има висока степен на развитие на доброволчеството, доброволчеството има принос, остойностеният труд е до 5 % от БВП на държавата. Представете си тези страни, които са с високо доброволчество, да кажем северните страни, те са с висок процент на доброволчество и с висока степен на квалифициран труд в това нещо. А пък по новите изследвания, които станаха известни, България  все още е на предпоследно място по доброволчество в света. Така че на този въпрос трябва да бъде погледнато по много по-сериозен начин. Защото това е един обществен ресурс, който следва да бъде не просто съхранен, а да бъде ползван подобаващо, но в него, както във всеки ресурс, да бъде инвестирано подобаващо.

Водещ: А как ще бъде отбелязан Денят на доброволеца в столицата и страната?

Славита Джамбазова: Доброволчеството е локално явление, местно явление. В цялата страна нашите областни организации, общински организации правят тържества в знак на уважение към доброволците, правят едни хубави събития. Но в национален мащаб ние по традиция от доста години правим едно официално закриване на нашата академия за доброволци, т.нар. Зимна академия за доброволци, в която те демонстрират, младите ни хора от Българския младежки червен кръст, какво са научили в рамките на академията по първа долекарска помощ, по психо-социална подкрепа, първа психологична помощ и една прекрасна такава програма „Хелфи“, която е за обучители, за да се учат децата в малка възраст как да си помагат и да ценят своето здраве. Това са доброволци, които са изпратени от цялата страна, за да се учат по тази система, за която говорих, да се учат да достигнат по-високо ниво на знанието. Защото за да помагаш на човек да преодолее някакъв проблем от здравно естество, е нужно изключително солидна подготовка. И те ще я придобият и ще я демонстрират пред останалите. Нашето ръководство е изпратило едно поздравление, което е наистина уважение, почит и благодарност към доброволците, те го заслужават.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА