Д-р Сотир Иванов, ИМ – Петрич: Близо 48 000 туристи са посетили четирите обекта към музея от януари до октомври 2019 година

Снимка: Исторически музей - Петрич

Д-р Сотир Иванов, директор на Исторически музей – Петрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Д-р Иванов, тъй като сме в края на 2019 година, има ли вече Исторически музей – Петрич готова статистика за броя на посетителите и какви са очакванията Ви за последните седмици от нея?

Д-р Сотир Иванов: Тази дейност за нас е много важна, защото, засичайки посещаемостта и обратната връзка с посетителите, както и степента на удовлетвореност, която ние успяваме да постигнем с тях за нас е показател. Това ни помага да видим дали имаме ефективна дейност или обратното -трябва ли да променим нещо в продукта, който предлагаме, защото музеите  се конкурират  за свободното време на хората. За тази година очаквахме спад. Причината е, че разгледахме статистики за рекреациония  туризма в нашите ски и морски курорти. Там бе регистрирано известно понижения в броя на хората. Културно-историческия туризъм е свързан с този тип туризъм особено, когато говорим за чужденците. Те идват, за да почиват и в това време предвиждат и посещаемост на музеите. За щастие се оказва, че мерките,  които сме  взели  са били достатъчни. Според данните към месец октомври 2019 година сме постигнали същата посещаемост, каквато имаме за цялата 2018 година. В цифри – това показва, че  имаме близо 48 000 туристи, които са посетили някой от четирите обекта към Исторически музей – Петрич. За нашите читатели и слушатели, може би ще бъде интересно да разберат кой от обектите привлича най-много посетители и как изглежда в техните очи. Това е Национален парк музей „Самуилова крепост“, който е бил посетен от около 20 000 туристи. Следва един друг наш много важен обект –  античен град Хераклея Синтика с 14 000 посетители. Къща „Ванга“ успя да се превърне в символ на град Петрич и любима дестинация на тези, които идват в града, като тя има около 10 000 туристи. Централна зала, която има най-малък персонал и е натоварена и с образователни функции има 4 000 посетители, но тя е обвързана с договори с училища. Там имаме друг тип дейности, свързани с образователния процес, които са съгласувани с Регионалното управление на образованието – Благоевград. Тоест, Централната зала изпълнява  една функция, която е свързана с предаване на знанието за  нашето културно-историческо наследство на младите поколения.  Както обобщение може да кажем, че 48 000 туристи и то до края на месец октомври е един страхотен резултат. Това показва повишаване на посещаемостта, а и свързаните с нея доходи, защото имаме някъде около 73 000 лева приходи от тази дейност. Това е около 20 % растеж, спрямо миналата година. Ако тази тенденция продължи растежа ще бъде по-голям, но разбира се това може да кажем в края на месец декември.

Фокус: Споменахте, че от Централната експозиционна зала има по-скоро образователна функция и работи доста активно с училищата. Там какви са резултатите, които постигате и ще продължите ли и през следващата година да работите в тази посока?

Д-р Сотир Иванов: 4 000 души са посетили Централна зала, но образователният процес е постоянен. Да кажем Вие залагате два часа седмично или това е 72 часа за двата срока за съответното училище. Ние обаче работим с няколко учебни заведения и всички онези, които имат желание да ни включат в своята програма. Предлагаме много широк спектър – археология, етнография, история, изкуство. На практика включваме дори и дейности, които са свързани с чисто механично създаване на даден автентичен продукт. Тук са включени мероприятия, които са особено важни. Включено е и нашето съдействия към възстановки, като например за Освобождението на град Петрич и други, които са друг начин за предаване на историческото ни минало. Освен това ние сме отворени и към организации. За щастие в последните години успяваме да сме успешни в това отношение, защото има много важен социален ефект. Ние сме обърнати и към хора, които имат определено хоби, хора в пенсионна възраст и които сякаш изведнъж изчезват от обществения живот, а това не е правилно. Също така през последните 2 години  имаме постоянни контакти и успяваме да организираме дейности, които са насочени към хората в неравностойно положение.

Фокус: Какви са плановете Ви за 2020 година?

Д-р Сотир Иванов: Плановете ни  са свързани с прогнозиране на предизвикателствата, тоест какво би се променило? От какви дадености  можем да се възползваме? Ще ви дам един пример. Петрич е леко в страни от автомагистрала „Струма“. Той не се намират точно на пътя, поради което хората не могат да си кажат: „Вижте тази табела. Тук има един античен град или тук има един страхотен обект, до който може веднага да стигнем, да паркираме, да го разгледаме и да си отидем“. При нас не е така, което означава, че хората трябва да дойдат специално заради нас.  Смятам, че ние трябва да имаме определено присъствие, което да ги мотивира, за да дойдат. В тази връзка стигаме и до един други момент, който е свързан с така наречените комбинирани билети. Всъщност тази тема е много актуална в Община Петрич през последните няколко години и изисква промяна. Какво имам предвид – на ден обектите към Исторически музей – Петрич се посещават от около 300 – 400 човека. Самият комбиниран билет Ви позволява не само да получите специално отношение като туристи, но и възможността да посетите с отстъпка всичките ни обекти. Проблемът е, че билетът важи само в рамките на 1 работен ден, а понякога е физически невъзможно да отидете и до 4 ни обекта за толкова кратко време. Ще ви дам и пример – Национален парк музей „Самуилова крепост“ и античен град Хераклея Синтика се намират извън града, което означава, че Ви е необходимо време, за да отидете до тях и да ги разгледате, а ако останете повече време в някой от тях, то един работен ден няма да Ви стигне, за да посетите и другите ни 2 обекта. В тази връзка от Исторически музей – Петрич ще предложим и промяна при времетраенето на комбинираните билети. Идеята ни е те да могат да се използват в рамките на 2 или 3 дни. Така ще дадем известна свобода на туристите, но и възможност – да разгледат и други туристически обекти в Община Петрич.

Фокус: Един такъв комбиниран билет, който да бъде удължен във времето ще изисква ли промяна в цената, която ще заплащат посетителите или идеята Ви е цената да се запази, но да осигурите повече време на хората?

Д-р Сотир Иванов: Първо ще започна с това, че цената на единичните билетите за посещение на Исторически музей – Петрич е много ниска, като тя варира между 1 и 2 лв. Идеята е по този начин да накараме посетителите да бъдат социално съпричастни към опазването на културно – историческото наследство и неговото експониране, а не цената на билетът да бъде бариера за туристите. Дали ще има повишения на цената зависи от това, което ще коментираме със съответните комисии към Общински съвет – Петрич, но поне според мен по-дългата продължителност не би трябвало да даде отражение върху цената. Според мен, когато има посещаемост приходите от туристите не са никак малко. Както казах и по-рано – при настоящите цени на билетите от януари до октомври 2019 година сме получили около 73 000 лв., което е един доста сериозен финансов ресурс.

Фокус: Каква е визията Ви за бъдещето на Исторически музей – Петрич?

Д-р Сотир Иванов: Смятам, че развитието и прилагането на така наречените съвременни технологии е нещо, което е много важно. В тази връзка мисля, че така наречената обогатена виртуална реалност би намерила приложение в много от нашите обекти, защото извършването на реставрации и възстановяването на определени сгради отнема време, но също така изисква огромни средства. Планувам още следващата година, със средствата, с които разполагаме, да закупим техника, с която да създаден някакъв вид виртуална действителност. Това са само част от предизвикателствата, но те ни карат да разработваме по-различни стратегии. Целта ни е да удовлетворим повече потребности  на туристите. За нас това е важно, защото една част от хората вече са редовни наши посетители и те искрено се интересуват, вълнуват и съпреживяват всяко едно откритие, всяка една нова стъпка в разкриване на нашето минало.

Ливия НИНОВА