Д-р Сотир Иванов, ИМ – Петрич: Съществува възможност в района на Клоака Максима или канализационната система на Хераклея Синтика да открием много значими статуи или сгради

През годините на територията на Югозападна България са били откривани различни археологически обекти, но безспорно най-голям интерес до този момент предизвиква античен град Хераклея Синтика. Градът на македонските царе се проучва вече 12 години, като до този момент са направени много големи открития, но според екипът, работещ на обекта  тепърва градът ще разкрива величието и богатството си. Хераклея Синтика е разположена на южния склон на възвишението Кожух. Македонският владетел Филип V го завладява и през 212 г. пр. Хр. го преименува на Хераклея. За известно време градът е бил владян и от римляните, които изграждат форум, няколко храма в чест на римските богове и други архитектурни обекти. Хераклея Синтика просъществувал до VI век, когато след опостушително земетресение, населението напуска града. Д-р Сотир Иванов, директор на Исторически музей – Петрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин разказва повече за предстоящите проучвания, които ще се проведат на обекта.

Фокус: Д-р Иванов, на 1 юли предстои да подновите проучванията на античен град Хераклея Синтика. Казвам „подновите“, защото всъщност в началото на месец юни открихте археологическия сезон за това лято. Какво успяхте да направите при откриването на сезона и какво сте си заложили   като задачи за периода от 1 юли натам?

Д-р Сотир Иванов: Това, което успяхме да направим в първия етап е да проучим един пласт, който остана от миналата година. Той се намира между източната стена на форума и една стена, в чиито основи направихме две големи открития. Първото е прекрасна женска мраморна глава с руса коса, което показва, че в Хераклея Синтика е имало култ към блондинките, поне в началото на нашата ера – говорим за I век. От източната част на същата стена бе открита онази голяма мраморна статуя, която вероятно принадлежи на император – може би Август, Тиберий или Клавдий или магистрат от Хераклея Синтика от първите 50 години на I век след Христа. Проучването на този пласт беше много важно от гледна точка на археологията и стратиграфията. Сега от 1 юли ще започнем проучването на този пласт и всичко онова, което е в големия канал – Клоака Максима или канализационната система на Хераклея Синтика, която е с изключително внушителни размери. В тази източна част на форума размерите са 3 м широчина и 4 м височина с изключително масивен градеж. Ще се опитаме да влезем в тези канали, да проучим какво е запазено в тези пластове и евентуално да ги експонираме за посещение и като туристическа атракция за в бъдеще. Това са най-близките ни планове.

Фокус: Колко време ще работите на терен този път?

Д-р Сотир Иванов: Благодарение на подкрепата, която получаваме от българската държава и от Община Петрич ние имаме възможността да работим усилено на обекта. Може би продължителността на разкопките ще зависи от това, което ще успеем да открием. Все пак нека имаме предвид, че имаме късмет да работим в античен град, който според откритите пластове е съществувал от средата на V в. Пр. Хр. до средата на VI в. Сл. Хр. – времето на император Юстиниан. Това са 1 100 години, така че вероятно можем в тази канализация и района около нея да открием още статуи на важни политически дейци, може да открием още сгради, които са свързани с живота на града – монетарницата на града, някой от храмовете, които са разположени около градския форум или някоя сграда с политическо значение. Ако това стане и е в добра запазеност, то археологическите проучвания ще продължат много дълго – вероятно до есента. Ако самото експониране и археологическите разкопки нямат чак такива резултати, то вероятно археологическите проучвания ще бъдат в по-ограничен размер. Но трябва да ви кажа, че за мен като представител на Исторически музей – Петрич археологическите разкопки са само едната страна на монетата, защото след тях, а и по времето им трябва аварийно да консервираме всичко, което откриваме, да го реставрираме и експонираме, защото културното наследство е още по-важно, когато бъде споделено и припознато, когато бъде част от нашата култура, нашата ценностна система, от нашата образователна система, от нашето лице пред Европа.

Фокус: В тази връзка какъв е интересът към Хераклея Синтика, който отчитате по данните на Исторически музей – Петрич? Сега със затопяването на времето и с повечето пътувания до Гърция има ли увеличаване в броя на туристите?

Д-р Сотир Иванов: От една страна на мен ми е лесно да кажа, че имаме увеличение на туристите защо – защото Исторически музей – Петрич беше регистриран през 2006 година и от 2007 година насам ние тръгнахме от нула посетители. Така, че сами разбирате – за нас е лесно да отчитаме непрестанно повишават се туристически поток. Миналата година обаче ние достигнахме 48 хил. посетители на постоянните експозиции и още 12 хил. на нашите временни и пътуващи експозиции, което вече е сериозна статистическа цифра. Нейното увеличаване поражда сериозни усилия от наша страна и е предизвикателство. Ние наистина се борим да запазим интереса на посетителите към Хераклея Синтика и всички останали наши обекти. За щастие тази година наблюдаваме драстичен растеж, който вероятно ще бъде двуцифрен, но по-точни данни ще може да представим в края на шестмесечието. Туристическия поток е устойчив и се увеличава. Смятам, че след приключването на проекта, който Министерски съвет финансира за изграждането на асфалтовия път до Хераклея Синтика, туристическия поток ще бъде в пъти повече. До този момент хората имат възможност да идват само с автомобили, но след като пътя бъде готов ще се отвори възможност за посещение и с автобуси. Трябва да ви кажа, че се променя и самата структура на посещаемостта, тъй като 48 %  от туристите, постили Хераклея Синтика са чужденци.

Фокус: Ще ви върна малко на проучванията на обекта. При преходни наши разговори сме говорили, че дори по време на разкопките Хераклея Синтика е отворен за посетителите. Така те имат възможността да видят какво точно представлява работата на археолозите.  Сега от началото на юли това ще продължи ли да бъде така и ще могат ли те да дойдат на място, за да видят как се открива историята на България?

Д-р Сотир Иванов: Разбира се. Част от нашата концепция е така наречената „политика на отворените врати“. За нас диалога с музейната публика е особено важен и той трябва да бъде провеждан при условия на пълно доверие и прозрачност. Археологическите проучвания дават една нова възможност за развитието на туризма, защото вие сте един вид участник, виждате на момента какво се случва. Например когато изваждахме римската статуя, която сега е експонирана в Гражданската базилика на Хераклея Синтика, имаше стотици хора, които наблюдаваха целия процес. Бих казал, че може би това е най-удовлетворяващото в нашата работа, защото виждаме пряко, на момента заинтересоваността на хората към това, което правим и веднага виждаме тяхната положителна оценка. Ще продължим да правим това. Хераклея Синтика е отворена 7 дни в седмицата и може да бъде наблюдавана непрекъснато. Всеки може да бъде съпричастен и на археологическите проучвания. Тук е важно обаче да споменем, че движимите културни ценности като монети, керамика, пластика, която е с по-малки размери след консервация и реставрация се експонира в нашата централна експозиционна зала, защото нямаме условия всичките тези места да бъдат представяни на открито на Хераклея Синтика. Това обаче дава възможност, разглеждайки движимите културни ценности да видите и град Петрич.

Фокус: Отново ще насоча вашето внимание на продължителността на разкопките. Казахте, че тя до голяма степен ще зависи от това, което ще откриете. Любопитно ми е обаче екипът, който продължава да работи на терен има ли все още амбицията да открие театъра на Хераклея Синтика?

Д-р Сотир Иванов: За всички нас – откриването на театъра е особено важно. Както знаете миналата година бяха направени LIDAR проучвания, което всъщност представлява лазерно ортофото заснемане. Много се държи на всички онези неща, които се виждат в ниския спектър на инфрачервените лъчи. Бяха проучени около 10 кв. км, но на самото заснемане няма категоричен отговор на въпроса – къде се намира театъра на Хераклея Синтика. От друга страна гъстотата на архитектурата и на урбанизационната система е такава, че ние може да имаме различни предположения, но няма как да бъдем сигурен къде е театъра. Едно е сигурно – той е бил нещо много значително не само заради надписите, които откриваме, не само заради театралните маски, които намерихме още през 2007 година, но и заради много дългите културни традиции в Хераклея Синтика. Освен това в града е имало много сериозно население, със сериозни финансови възможности. Предполагаме, че театърът е представлявал един особен център за града и е направен с необходимите грижи. Имаме различни предположения, но категорично не може да бъдем сигурни. Между другото Хераклея Синтика представлява сериозно предизвикателство не само за екипа на доц. д-р Людмил Вагалински, но и като цяло за археолозите по света, защото това е един град, който в продължение на 1 100 години е съществувал, имал е много интензивен живот. Всичко, което откриваме изисква проучване, тоест нашата работа е и малко детективска. В същото време имаме огромната отговорност не само да проучим, но и да представим обекта във вид, в който в действителност е съществувал по време на възхода на града, а това наистина е предизвикателство. Това обаче е интересно и за посетителите, защото когато показваме експозиция на открито – ние ги приканваме да си представят града като жив, с преустройванията му, с различните архитектурни планове като жив организъм. За посетителите е особено интересно, заради интерпретациите, които сами могат да направят. Това определено засилва интереса към миналото, прави те съпричастен и активен проучвател, дори само с едно посещение.

Ливия НИНОВА