Д-р Стефан Филев, директор на МОБАЛ – Велико Търново: Чрез обединяването на двете бази на болницата годишно ще се спестяват близо 400 000 лева

Велико Търново. Чрез обединяването на двете бази на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ годишно ще се спестяват близо 400 000 лева. Това каза по време на честванията на 150-годишнина от създаването на лечебното заведение директорът д-р Стефан Филев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той подчерта, че вече 50 години великотърновската болница работи в две бази. „Това  разделение създава неудобство и допълнителни разходи на болницата. Затова се взе решение да се продаде незавършеният хирургичен корпус в двора на „Нова болница“, а също и неизползването парово стопанство, като със средствата да бъде построен нов болничен корпус към сградата на „Новата болница“. В него ще бъдат настанени отделенията , които се намират в т. нар. „Стара болница“, отбеляза д-р Филев. По думите му сливането ще повиши качеството на предлаганите медицински услуги, съгласно всички стандарти на добрата медицинска практика. С реализираните икономии ще е възможно и цялостно техническо преоборудване на лечебното заведение, ще се увеличи Фонд „Работна заплата“, както и средствата за изпращане на специалисти за обучение и повишаване на квалификацията.

„Днес в нашето общество се извършва непрекъснато оптимизиране и реформиране на системата на здравеопазването. Оказа се, че промените не са леки, нито безболезнени, особено за областните болници, които сме структуроопределящи за болничното здравеопазване в страната. Променят се както инфраструктурата, така и взаимоотношенията, съобразени с новите пазарни и икономически реалности. Очакванията на обществото към нас са големи, а финансовата ни обезпеченост недостатъчна предвид спешността и много други функции, които са ни внедрени и за съжаление недостатъчно или нефинансирани въобще. Въпреки това колективът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и мениджърският екип са изградили своята визия и инвестиционна програма, целящо събиране на двете бази в една модерна и функционална база с ниска издръжка и максимално съобразена със съвременните условия и изисквания за високо качество на медицинската услуга“, посочи д-р Стефан Филев. По думите му чрез изграждане и запазване на кадри в болницата, ще се реализира мисията на болницата – поддържане на качеството на живот на пациентите. Той подчерта, че в момента в лечебното заведение работи голям колектив от висококвалифицирани, знаещи и можещи представители на младото и средно поколение специалисти. „Точно това, от висотата на 150-годишнината, ни вдъхва оптимизъм и висока увереност, че делото на Стефан Черкезов, чиито подвиг бе почетен с национален празник на здравните специалисти, загинали при изпълнение на служебния си дълг, ще се поеме от талантливи специалисти, които ще умножават успехите и ще се борят срещу недъзите, и ще пишат нова, по-богата и съдържателна, история на нашата болница за доброто и благото на нашите пациенти“, посочи директорът д-р Стефан Филев.

Надежда КРЪСТЕВА