Д-р Хасан Адемов, ДПС: Няма магическа формула, с която да се ликвидира проблемът с болничните листове, нужна е споделена отговорност, диалог между работодатели и синдикати и надежден контрол

 Д-р Хасан Адемов, ДПС, председател на парламентарната комисията по труда, социалната и демографската политика  в интервю за сутрешния блок <b>„Добро утро, България“</b> на <b> Радио „Фокус“</b> Темата за болничните листове ще доведе ли до нова вълна на протести. Решим ли е проблемът със злоупотребата?

 

Водещ: Предложението първият ден от болничните листове да не се изплаща предизвика обществено напрежение. Синдикатите са в готовност за протести. Как може да се излезе от създалата се ситуация?

Хасан Адемов: Първо, тази ситуация не трябваше да се създава по този начин. Когато Националният съвет за тристранно сътрудничество не е в състояние да се обедини около въпроси, които са от взаимен интерес за работодатели и синдикални организации, нещата винаги избиват в една или друга посока. Случаят е точно такъв. След като беше внесен законопроектът за държавния бюджет и законопроектът за държавното обществено осигуряване за 2020 година, изведнъж между първо и второ четене се появи тази идея, която дойде от коалиционния съвет, и предизвика огромно напрежение. Как може да бъде решен този въпрос – естествено с диалог отново между работодатели и синдикати. Няма кой друг да го реши, освен пряко заинтересованите представителите на работодатели и на работници и служители.

Водещ: На този етап обаче от КНСБ казват, че трябва на масата на преговорите да има и още една страна -правителството. Те трябва ли да се включат в този диалог между работодатели и синдикати?

Хасан Адемов: Тяхната позиция беше заявена, според мен, с внасянето на Закона за държавния бюджет и на бюджета за държавното обществено осигуряване. Ако те имаха някакви немерения да правят промени в тази посока с временната нетрудоспособност и плащането и за първия ден, трябваше да го направят по съответния ред, когато внасяха закона. И когато стигаме до ситуация, когато те си променят мнението, възниква въпросът дали трябва да участват на тази маса, за която вие говорите. Аз съм малко скептично настроен, че може да има такава среща между работодатели, синдикати и държавата, но така или иначе, надеждата е такава среща да има.

Водещ: В дъното на цялата тази ситуация е злоупотребата с болничния лист. Решим ли е този въпрос?

Хасан Адемов: Първо, появи се един термин „фалшиви болнични листове“ – фалшив болничен лист като такъв няма как да има, защото информационната система, базата данни на Националния осигурителен институт (НОИ) няма да приеме фалшиво изписана бланка. Това като терминология. Но големият проблем, че това, което е изписано като диагноза, като съответен режим, който трябва да бъде спазван от лицето, е другият въпрос. Защото диагнозата е тази, която се поставя по време на т.нар. „медицинска експертиза“ – при прегледа на лицето, ако изобщо има такъв. По-важният въпрос е как може да бъде решен. Защо не се решава?Първо, защото Националната агенция за приходите (НАП) е тази, която събира осигурителните вноски. Общопрактикуващият лекар и изобщо системата на здравеопазването е тази, която се занимава с медицинската експертиза, а НОИ плаща. Тоест, има три отделни институции, които са ангажирани с този проблем, и това според мен, размива възможността за контрол. Тоест, за да бъде контролът ефективен, трябва този, който плаща, да има възможност да контролира този, който издава болничния лист. А в случая НОИ няма сериозни инструменти, с които може да контролира издаването им. Забележите, че това двойно увеличение през последните години на медицинската експертиза, тоест, на издадените болнични листове, е предимно след четвъртия ден, тоест, не е ангажиран първият ден. Което означава, че болничната помощ е тази или звената в извънболнична помощ са тези, които издават тези продължителни болнични листи над 3 дена. Отчетите, които ги представят работодателските организации, касаят информация от НОИ, като имаме предвид, че НОИ плаща след 3-я ден, означава, че става въпрос за т.нар. „по-дълги болнични листове“, а не тези, които са 3 дена. Ясно е, че държавата с цялата строгост на закона трябва да промени възможностите за контрол, да се включат Регионалните здравни инспекции, да се включат ако щете и предприятия, в които има т.нар. „работнически съвети“ – има такива съвети съгласно Кодекса на труда, които на база на взаимния контрол да се реши веднъж завинаги този въпрос. Защото отнемането на възможността първият ден от болничния лист да се заплаща на практика означава прехвърляне на отговорността от болната на здравата глава, защото знаем, че временната нетрудоспособност е осигурителен риск, плащат се осигурителни вноски за това и при настъпването на осигурителното събитие, в случая заболяване, трябва да има възможност за съответното обхващане, обезщетение. Вие знаете, че първите 3 дни се плащат 70%, следващите вече са 80%, като не говорим за трудова злополука. И затова трябва да има възможност за адекватен контрол.

Водещ: Тоест, вие ни казвате, че първата стъпка, една от най-важните стъпки за решаване проблема при злоупотребата с болничния лист е по-големият контрол?

Хасан Адемов: Няма магическа пръчка с магическо изречение или текст, който да ликвидира този проблем. Трябва да сме наясно, че когато един работник отсъства, по-големият проблем е, че той не може да произведе съответния продукт за съответните дни, и се натоварват останалите, както казват работодателите. Но по-важният въпрос е, че са създадени условия за злоупотреби, а именно кухите фирми, за които говорят синдикалните организации, които се занимават само с източване на болнични, ако има такива, държавата много лесно може да се справи с тях, според мен. А на следващо място, има случаи, в които работодателите са тези, които се обръщат към работниците и служителите с молба да вземат болничен лист, защото има проблеми с производството, например няма поръчки и т.н. Знаете, че има и такива случаи. Но трябва да бъде споделена отговорността между всички – работници, служители, контролните органи и работодателите, за да можем да решим този проблем. Пак повтарям, няма магическа формула, с която да се ликвидира изцяло този проблем. Такъв казус, разбира се, има и в другите европейски страни, но в такива размери, за които говорим в момента, не сме чували да има в други страни.

Водещ: А търси ли се опитът от други страни?

Хасан Адемов: Естествено. В страните в южната част на Европейския съюз, има такава практика на споделянето на отговорността, има дни, в които не се заплаща. Но пак повтарям, това не е гаранция, че може да бъде решен генерално въпросът със злоупотребите с болничен лист. Този, който е решил да злоупотреби, ще намери начин да излъже, ако мога така да се изразя, системата. Но ако има надежден контрол, тези случаи ще намаляват.

Елеонора ЧОЛАКОВА