Д-р Юлияна Лазарова: Няма регистрирани деца с туберкулоза в област Смолян през последните години

снимка: pixabay.com

Завеждащият кабинета по пневмофтизиатрия в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, в интервю за Радио “Фокус“ – Смолян.

 

„Фокус“: Д-р Лазарова, колко души се възползваха от безплатния скрининг за туберкулоза, който се проведе в МБАЛ – Смолян?

Д-р Юлияна Лазарова: Този път имаше по-голям интерес от гражданството и сме доволни, защото ни направи впечатление, че доста млади хора се възползваха. Имаше много информация в медиите и социалните мрежи. Като брой преминалите през прегледа не са повече от друг път и са 104, но се радваме, че и млади хора се явиха на прегледите. Те са прегледани, попълнена им е анкетна карта с въпроси, с насоченост към туберкулозното заболяване. По наша преценка сме направили и допълнителни изследвания. Проба-манту сме направили на 61 човека, рентгенографии на бял дроб на 36 души и 19 изследвания на храчка за туберкулозни. Открити с туберкулозно заболяване няма. Има 8 лица с т. нар. латентна туберкулозна инфекция, които подлежат на наблюдение в продължение на шест месеца от нашия кабинет. На тях се прилага химиопрофилактика.

„Фокус“: Какво показват данните, през последните години увеличават ли се заболелите от туберкулоза в област Смолян?

Д-р Юлияна Лазарова: Общо за страна и за нашия район се отчита намаляване на заболеваемостта от туберкулоза. За Смолянска област от около 15 години тя е под средната за страната заболеваемост. Няма регистрирано увеличение. Задържа се на едно ниво и е под средното. Най-важно е, че нямаме деца регистрирани с туберкулоза и това също е положително.

„Фокус“: Какви са симптомите на туберкулозата и може ли да се извършва профилактика на заболяването?

Д-р Юлияна Лазарова: Туберкулозата е инфекциозно заболяване и заразяването с нея става по въздушно-капков път. Разпространители са болните от туберкулоза на белия дроб, при която с кашлицата и храчките се отделят и туберкулозните бактерии. Тя засяга най-често белия дроб и признаците са кашлица, храчки, някой път наличие на кръв в тях, повишена температура, отпадналост, загуба на тегло. Така че при поява на тези симптоми хората трябва да търсят медицинска помощ. Един от начините за ранно откриване на туберкулозното заболяване е при наличие на симптоми, ранно обръщане към медицинските лица да преглед и изследвания. Предпазване от туберкулоза на 100% не може да се постигне. Единият начин е имунопрофилактика – противотуберкулозната ваксинация, която се поставя още на втория ден след раждането и след това реимунизация на 7 и на 11 години. Важно значение за предпазване от разболяване има поддържането на организма в добро състояние. Затова една от нашите цели при провеждащите се седмици на отворените врати, е информиране на населението за водене на здравословен начин на живот. Това се постига с за поддържането на организма в добро състояние, чрез преустановяване на вредните навици като тютюнопушене и употреба на алкохол. Някои хронично болни, при които намалява имунната защита на организма, също са предразположени към заболяване от туберкулоза, затова тези заболявания подлежат на профилактични прегледи по отношение на туберкулозното заболяване. Нашата е цел в тези дни да се информира населението за причините за развитие на заболяването, за да могат хората да се обръщат навреме към медицинските работници и по този начин болестта да се открие рано, като така се намалява риска от разпространяване на заболяването. При заразните заболявания, целта е източника на заразата – болният човек да се открие и лекува навреме, за да се прекъсне веригата и разпространението на заразата.

„Фокус“: Колко време продължава лечението на туберкулозата?

Д-р Юлияна Лазарова: Лечението е продължително, но когато се открие навреме, тя е лечима и това е добрата страна. Важно условие е ранното откриване на заболяването. За съжаление все още около 2 млн. души в света годишно умират от туберкулоза. Една от причините за това е късното откриване. Туберкулозата засяга целия организъм, измененията напредват и въпреки започнатото лечение, не се постига резултат. За съжаление се умира от туберкулоза.

„Фокус“: Кои са най-уязвимите групи хора, които са предразположени към заболяване от туберкулоза?

Д-р Юлияна Лазарова: Съществува такава група от населението и това са социално слабите, мигрантите, хора търсещи убежище, лица, употребяващи наркотици, възрастните хора, живеещите в затворени колективи – затвори и социални домове. Това са групи от населението, които са с повишен риск от заболяване и при тях е важно провеждането на профилактични мероприятия.

Нели ГЕРГЬОВСКА