Евгения Тренчева, НУ „Паисий Хилендарски“-Банско: Училището разполага с една съвременна материално-техническа база

Евгения Тренчева, директор на Начално училище „Паисий Хилендарски“ в Банско, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Тренчева, каква е историята на Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ в Банско?

Евгения Тренчева: Радостна съм, че съм директор на най-старото училище в Банско с 90-годишна история от построяването на сградата и съществуващо като начално от 57 години. Интересна е историята на нашето училище, защото градежът му е започнал в далечната 1926 година и е завършен на 1 ноември 1929 година. Сградата е направена с доброволния труд на банскалии. Проектът на училището е донесен от Париж и е по подобие на сградите, които и до ден днешен са уникат за Парижкия център. Училището е строено с идеята да бъде училище – с широки и просторни класни стаи с високи тавани. И до днес тук витае духът на тези, които са положили първият камък на това училище, което и до днес е символ на Банско.

Фокус: Колко ученици се обучават в училището през текущата учебна година?

Евгения Тренчева: В момента в училището се обучават 255 ученици, които са разпределени в 11 паралелки. За обучението на децата се грижат високо квалифицирани професионалисти – магистри начални педагози, които са общо 25. В училището също така работи логопед, ресурсен учител. Имаме учители и по предметите, които се нуждаят от специалисти –английски език, музика и физкултура.

Фокус: По какви проекти и програми работите към момента?

Евгения Тренчева: Тъй като аз съм директор на учебното заведение едва от 5 месеца, сега прохождаме сериозно в тази насока. В момента училището работи по проект за родителската грамотност, който се реализира с 5 участника. Кандидатстваме по проекти за културен обмен към една неправителствена организация в Португалия. Също така се регистрирахме и мислим, че ще бъде одобрени и включени към една нова програма на Норвежкия културен център. Освен това в момента училището ще се включи и в предложената програма от Министерството на образованието и науката – „Дейности по интереси“, с която целим да включим голяма част от учениците в извънкласни форми на работа, които спомагат за тяхното по-добро развитие, за да могат самите те да усетят къде са силните им страни и в коя област да се насочат още от сега.

Фокус: Какво е състоянието на материално-техническата база на училището?

Евгения Тренчева: Ние сме щастливци, защото работим в училище, което разполага с една съвременна материално-техническа база. Училището е общинско. Спокойно мога да кажа, че Община Банско, в лицето на кмета г-н Георги Икономов, полагат изключително големи грижи към подрастващото поколение, не само на града, но и на другите общински училища в други населени места. Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ разполага с модерно оборудване, с нови чинове, с мултимедия във всяка стая и с оборудвани кабинети, което улеснява работата на учителите.

Фокус: Как се отоплява сградата на учебното заведение?

Евгения Тренчева: Отопляваме се с еко гориво. Това е един много радостен факт. Получаваме горивото от общинската фирма „Топло“, така че нямаме никакви проблеми с отоплението в класните стаи и по коридорите, което създава един комфорт за работа на учителите, а също така и комфорт за самите деца, които се обучават тук.

Натали СТЕФАНОВА