Евлогия Манджукова, председател на Видинската организация на СБУ: Обезлюдяването остави много от видинските общини с по едно училище

Разговаряме с Евлогия Манджукова, председател на Видинската организация на СБУ за намаляването на училищата във Видинския регион и има ли млади учители, които да постъпват на работа

Радио „Фокус”: Какво е състоянието на образователната мрежа във Видинска област?

Евлогия Манджукова: Обезлюдяването на Северозападния регион остави много от видинските общини с по едно училище. От 11-те общини изключение правят общините Видин, Белоградчик, Димово и Ружинци. От Община Видин вече заявиха, че ще преструктирират системата и моята намеса, като синдикален лидер ще бъде за запазване на учителските места

Радио „Фокус”: Каква е причината за преструктурирането на училищата?

Евлогия Манджукова: Причината за преструктурирането е катастрофално намаляващия брой ученици в общината. Всяка година с около сто ученика намаляват класовете 7-ми и 8-ми в общината, което поставя под въпрос оцеляването на някои училища, има основание за преструктурирането, но въпросът е какво точно ще предложи Видинската община. Моята грижа ще бъде да се устроят учителите, но мисля, че няма да има проблем с навлизането на целодневната организация на учебния процес.

Радио „Фокус”: Има ли опасност учители да останат без работа?

Евлогия Манджукова: Няма да останат учители без работа при сливането на две видински училища от началото на следващата учебна година. Има споразумение за това с Община Видин. С решение на общинските съветници бе оптимизирана училищната мрежа във Видин като средно училище „Христо Ботев” и основно училище „Отец Паисий” се сливат в едно, като приемно училище е основно училище „Отец Паисий”. Ще се процедира както през 2016 година се направи при оптимизирането на мрежата от детски градини. Учителите от средно училище „Христо Ботев” ще бъдат прехвърлени към приемното основно училище „Отец Паисий”. Съкращения ще се наложат в административно помощния персонал, няма как учител от едно от тези две училища да остане без работа защото в момента във Видин има недостиг на учители.

Радио „Фокус”: Каква е средната възраст на учителите във Видинска област ?

Евлогия Манджукова: Средната възраст на учителите във Видинска област е над 50 години. Проблемът със застаряването на учителите в областта е от 20 години. Млади учители няма, там където постъпват млади хора, те остават за година – две във видинските училища и след това напускат региона.

Радио „Фокус”: Колко са регистрираните безработни учители ?

Евлогия Манджукова: Регистрираните в края на миналата година в Дирекция „Бюро по труда” безработни учители са 64. Това само на пръв поглед е голяма бройка безработни учители. Защото от тях 18 са начални педагози, останалите са с педагогически специализации – инженери, икономисти. За такива учители има много малко места в специализираните училища, но няма безработни учители, които да се включат в общообразователната система – по физика, по химия, по английски. Н ай-големият проблем е, че и малкото млади хора, които влизат в образователната система не се задържат във Видин, а търсят реализация на друго място в сраната или в чужбина.
Анна ЛОЗАНОВА