Евлогия Манджукова, СБУ-Видин: Благодаря на колегите за това, че стоически стоят в професията, пожелавам им да се заредят с повече оптимизъм

Евлогия Манджукова, председател на Видинската организация на СБУ и директор на ПГ „Михалаки Георгиев“ в интервю за предаването „Чудесата на Северозапада“  за Радио „Фокус“

Радио „Фокус“: Има ли достатъчно учители в системата на образованието във Видинския регион?

Евлогия Манджукова: Както в цялата страна, така и в нашия регион има движение на учителите в началото на учебната година. Проблем са учителите по чужди езици, по математика, по професионална подготовка, колкото и малко професионални училища да имаме. Конкретно в моето училище – комплектовано е с кадри, единствено има свободни часове по изобразително изкуство, тъй като няма пълен норматив. Но, с учител от друго училище ще успея да запълня и тези часове. Но, застаряващи са учителите, доста от учителите са в пенсионна и предпенсионна възраст. Някои от учителите са в готовност да ползват правото си за по-ранно пенсиониране. Видин се спасява заради това, че намаляват всяка година учениците, свива се план приемът , свива се броят на паралелките  и за това по естествен начин успяваме да комлектоваме учебния процес. Но, информацията, която имам от РУО е, че се търсят учители по математика, някои от учителите работят на 2 места.

Радио „Фокус“: Промени се значително заплащането на учителите преди година.

Евлогия Манджукова: Правилна е посоката, по която се тръгна за увеличаване на заплащането на учителите. Вече са приети единните разходни стандартни за следващата учебна година и от 1 януари 2020 година заплатите на учителите ще бъдат увеличени с нови 20% и ежегодно с 20 % заплатите ще се увеличават до 2021 година. Друг е въпросът, че така се вървят нещата на пазара – цените скачат и до известна степен това изяжда, но има удовлетворение сред колегите. Надявам се да се достигне да едно заплащане, което е достойно за труда на учителите. Трябва да се работи в посока за намаляване натовареността на учителите. Ситуациите , в които работят, условията водят до голям стрес, до голямо физическо натоварване, често липсва подкрепа от страна на родителите на учениците. Все по-честото отсъствие на ангажименти от страна на родителите по отношение на присъствие на учениците в часовете 9 това води до прекомерно натоварване. Дискусията през това лято – учителите да обикалят домовете на учениците предизвика реакция от страна на някои родители. Присъствието на учениците в училище трябва да се регламентира по-скоро чрез закон, за да могат да се санкционират родителите.

Радио „Фокус“:  Какво се направи за квалификацията на учителите?

Евлогия Манджукова. Квалификацията на учителите засега върви в добра посока, защото от миналата година. Преди година квалификацията бе оставена на самите учители и те сами финасираха квалификацията. Сега има достатъчно финансов ресурс по Националната програма за квалификацията на учителите и предоставя възможност учителите да се включват и за повишаване на квалификацията и повишаване на образованието и за добиване на степен на професионална квалификация.

Радио „Фокус“: Вие сте директор на професионална гимназия. Успяха ли професионалните гимназии да защитят повече паралелки за тази учебна година?

Евлогия Манджукова: Училището, в което съм директор всички места са запълнени и в трите паралелки. Имам имформация, че и в другите две професионални гимназии паралелките са формирани. По отношение на правилното  планиране тази година Регионалното управление на образованието показа воля и успя да урегулира нещата, така че да не страда нито едно училище, както при приема след седми клас, така и след осми клас. За първа година РУО изиска информация от директорите от основните училища още през месец август да посочат всяко дете, завършило седми клас къде се е записало. Така успя да се контролира обхвата на децата. По този начин няма да се търси през месец септември къде са постъпили децата. Има деца, които са оставени сами да се оправят с продължаване на образованието си. Така, чрез информацията, която изиска РУО се получи добра координация

Радио „Фокус“: Има ли навсякъде в училищата психолози?

Евлогия Манджукова: Не. Първо самата Наредба е регламентирала при какъв брой ученици трябва да има психолог. Но, не във всички училища има психолози, което е проблем. При по-малките училища, които по Наредба могат да не назначават психолог, но ако имат финансов ресурс те могат да си назначат. Но, няма достатъчно кадри. В гимназията, на която съм директор е обявено място за учител психолог и имаме само 1 кандидат. Това означава, че ако всички училища в областта обявят, че търсят психолог, то няма от къде да го намерят. В някои училища учител, който има недостиг на часове може да изпълнява длъжността – педагогически съветник. Разбирам, че учителят, който преподава математика или история и е педагогически съветник не е с еднаква подготовка като психолога, но това е действителността и от по-малката злина ще се избере по-малката…

Радио „Фокус“: Какво ще кажете за училищната база във Видин, правили се достатъчно за обновяването ѝ?

Евлогия Манджукова: За първа година толкова масово се извършват ремонти във видинските училища. Четири сгради на видински училища се ремонтират по Оперативна програма „Региони в растеж“ , две от училищата са държавни, две – общински. Общинската администрация насочи сериозен финансов ресурс към ремонта на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, в СУ „Св.св.Кирил и Методий“, както и в други видински училища.

Радио „Фокус“: Какво ще пожелаете на учениците и на вашите колеги?

Евлогия Манджукова: Желая на всички здраве. На колегите – здраве и повече търпение към децата. Голяма част от децата имат нужда от по-топло отношение и обгрижване, а някои от децата намират това обгрижване само на територията на училищата. Благодаря на колегите за това, че стоически стоят в професията, пожелавам им да се заредят с повече оптимизъм. Считам, че професията с годините ще стане все повече привлекателна и се надявам да навлязат повече млади хора. На учениците пожелавам здраве, да намерят в училище една спокойна и добронамерена среда, да бъдат мотивирани за усвояване на знания. На родителите пожелавам да бъдат по-толерантни към учителите, да търсят учителите по-често като приятели за да въздействат заедно на децата си, а не да се конфронтират с учителите. Интересът на детето е най-важен както за учителите, така и за родителите и за това трябва да работят заедно. Така че – на добър час на всички!

Анна ЛОЗАНОВА