Евродепутатът Асим Адемов, ГЕРБ/ЕНП: Лично ще се срещна с докладчика по темата за превозвачите

Във връзка с предстоящото гласуване на новите мерки от пакета „Мобилност“ в Европейският парламент, които пряко засягат интересите на българските превозвачи и обещават да се отразят негативно (катастрофално) върху икономическите резултати на транспортния бранш, Агенция и Радио „Фокус“ ви представят мнението на българските евродепутати и как те възнамеряват да се борят за защитата на българските фирми и за правата на българските предприемачи и водачи.

Представяме ви мнението по пакет „Мобилност“ на Асим Адемов, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

Водещ: По отношение на Пакета за „Мобилност“ 1 министър Росен Желязков заяви пред медиите, че оттук нататък приетият общ подход на Съвета е най-лошият вариант за превозвачите, който би могъл да се случи, т.е. в законодателния процес в Европарламента и по време на триалозите се очакват облекчения на заложените рестрикции. Въпреки това обаче на заседанието на 11 декември докладчикът г-н Ертуг отново е включил в своите предложения това, от което най-много се притесняват превозвачите – задължително връщане на автомобилите в страната на регистрацията им на всеки 4 седмици. Съществува ли вероятност това изискване отново да бъде поставено за разглеждане и приемане в Европейския парламент, въпреки че отпадна в решението на Съвета?

Асим Адемов: Да, всичко все пак е в процес на движение. Може да настъпят промени, разбира се. Но най-важното, което трябва да кажем, е, че с приетото споразумение от министрите на транспорта на страните от Европейския съюз се ограничават правата на българските превозвачи и че така предложените мерки сериозно дискриминират нашия бранш. Така че има две конфликтни точки, които са на дневен ред – почивка извън кабината и връщането на всеки четири седмици на шофьора в страната, от която е, в случая България. Отпаднало е, доколкото аз следя този процес, защото пряко не съм ангажиран с тази тематика, но е отпаднало изискването на този етап да не се връща камионът. Но, пак казвам, тези мерки са сериозно дискриминиращи транспортния бранш в България.

Водещ: Докладчикът г-жа Килонен вероятно ще предложи в Европарламента текстовете, приети от Съвета, по отношение на правилата за командироване на шофьорите и тяхното заплащане, като се освободят само превозите от и до България. Това би довело до фалит множество превозвачи от Източна Европа, чиито обеми на вноса и износа са значително по-малки от капацитета на сега работещия им автопарк, а също така би ограничило достъпа на нашите превозвачи и до турския пазар поради намаляването на тяхната конкурентоспособност спрямо турските превозвачи. Какви са шансовете да бъдат освободени всички международни превози, като се има предвид, че на предходното гласуване в пленарна зала гласовете против това предложение бяха само с един в повече?

Асим Адемов: Да. Промените, които се предвиждат и които се предлагат, са според мен породени от факта, че западните ни партньори са сериозно притеснени от конкуренцията на българските превозвачи. Но, тъй като нещата предстоят да се уточняват, да се предоговарят, това, което ние можем да направим като български евродепутати, е да ангажираме в този процес и наши колеги от други страни, заинтересовани, които също ще бъдат потърпевши, така че с общи усилия да постигнем в крайна сметка такава договорка, такъв краен вариант, който максимално да намали щетите, които може да понесе този бранш, именно българските превозвачи. Радващото в случая е, че всичките 17 евродепутати от България, независимо от коя политическа сила сме представени, сме на единно мнение, че трябва да застанем твърдо зад исканията на нашите превозвачи, и ние ще го направим, разбира се, с каквото можем да бъдем полезни, както казах, промените да минимизират максимално щетите, които ще бъдат нанесени на този бранш.

Водещ: Как може да се противодейства на намеренията на западните страни с тези правила да ограничат превозите между други страни членки на ЕС или трети страни?

Асим Адемов: Това ще стане с гласуване в пленарна зала. Нашата задача е да убедим достатъчен брой евродепутати от заинтересованите страни, така че тези промени, които в момента са предложени, да не получат подкрепа. Защото има две конфликтни точки, които притесняват нашите превозвачи – задължителна почивка извън кабината и връщане на всеки четири седмици в страната ни, което ми се вижда напълно лишено от логика. В крайна сметка след 4 седмици работа къде ще почива шофьорът трябва да бъде преценка лично негова преценка. Дали ще почива в България или друга страна членка на Европейския съюз, нека да бъде по негова преценка. А колкото до почивката извън кабината, мисля, че българската страна ще изисква да се отложи това изискване, докато се създадат необходимите условия, свързани със сигурността на водачите и на камионите.

Водещ: Ще подкрепите ли предложение да се даде право на шофьорите сами да избират къде да ползват по-продължителните си почивки, което да декларират пред работодателя си?

Асим Адемов: Разбира се, изцяло трябва да е по преценка на шофьора къде ще почива – дали в страната, от която е, в случая България, или някъде другаде. В крайна сметка тук се нарушава с тези промени фундаментални ценности на Европейския съюз, като свободното движение на стоки, услуги и капитали. В случая се нарушават тези принципи. Нашето всеобщо мнение е, че това е породено от страха от конкуренцията на българския транспортен бранш.

Водещ: Господин Адемов, преди летните отпуски като че ли болшинството от политиците се бяха убедили, че при съществуващите условия не може да се забрани ползването на седмичната почивка на шофьорите в кабината. Въпреки категоричната яснота, че няма подходяща и достатъчна инфраструктура в Общия подход на Съвета обаче отново бе включена пълна забрана за ползване на нормалната седмична почивка в кабината. Считате ли, че в парламента разумът ще надделее и ще се включи дерогация, позволяваща ползването на седмичната почивка в автомобила, като се поощри изграждането на сигурни и удобни паркинги?

Асим Адемов: Да, това в обозримо бъдеще може и да стане, но наистина трябва да се изгради подходяща инфраструктура, да има сигурност и за шофьорите, и за камионите. Защото не може да се оставят камиони без надзор. Знаем какво следва от това – кражби, обири. Самите застрахователи после е дискусионно дали ще поемат щетите. Така че, докато не се изгради подходяща инфраструктура, това трябва да се отложи максимално във времето. Отговорността е наша, на българските евродепутати, с общи усилия и с усилията на другите колеги от страните, които са засегнати, да убедим колкото се може повече наши колеги евродепутати със своя вот да подкрепят отпадането на тези изисквания. Подкрепяме и заставаме зад нашия бранш категорично.

Водещ: Вие лично как бихте помогнали за спасяването на българския международен автомобилен транспорт, което означава и за спасяването на препитанието на повече от 100 000 български семейства?

Асим Адемов: Разбира се, тук говорим за много работни места, много семейства, които ще бъдат засегнати, правилно казвате. Така че това е наша сериозна кауза и лично моя. Аз използвам случая да благодаря на моите колеги Андрей Новаков и Петър Курумбашев, които са от ГЕРБ и от БСП в случая, няма значение, които много активно работят в тази сфера, непрекъснато ни информират накъде се движат нещата. Оттук насетне и моето участие ще бъде много активно, за да помогнем на бранша в България. Тук нямаме никакви колебания и съмнения в това нещо. Ще предприема инициативата след новогодишните празници да се срещна лично с колегата Ертуг, който е основният докладчик по тази тема, да проведа разговор с него.

Йоланда ПЕЛОВА