Европейски избори 2019:Изборният ден в област Търговище започна в спокойна обстановка

Изборният ден в област Търговище започна в 07.00 часа, съобщиха от ОД на МВР- Търговище. Снощи охраната на всичките 261 избирателни секции бе поета от служители на ОД МВР-Търговище и РДПБЗН-Търговище. Не са регистрирани нарушения на обществения ред преди началото на изборите. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойно протичане на деня за избори за членове на Европейския парламент от Република България, като с това са ангажирани над 250 служители на МВР в областта. Създадена е организация и сектор„Български документи за самоличност“ в областната дирекция и звената му в РУ-Попово и РУ-Омуртаг ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. На 26 май ще работят с граждани и служители на група „Миграция“ в областната дирекция – от 10 до 16 ч. В сектор “Български документи за самоличност” в областната дирекция и в паспортните звена в РУ -Попово и РУ-Омуртаг от  21 май  до момента са издадени общо 7 удостоверения на граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, с които те да упражнят правото си на глас. В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на ОД МВР-Търговище ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия. Гражданите на областта могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.