Европроекти на стойност над 27 млн. лв. ще реализира Община Благоевград през 2019 година

Благоевград. Европроекти на стойност над 27 млн. лв. ще реализира Община Благоевград през 2019 година. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пирин Елена Михова, експерт в Областен информационен център – Благоевград. Според нея 39 % от средствата, заложени в бюджета на общината се очаква да постъпят като финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и други международни програми. „Най-много средства – 23,8 млн. лева, се очаква да бъдат разплатени по Оперативна програма „Региони в растеж“. 11 на брой са проектите по тази програма, чието изпълнение продължава или се очаква да стартира през 2019 г. Безспорно, най-мащабният от тях е „Благоустрояване на градска среда“, който е на обща стойност 12 894 255 лева и включва 4 обекта – реконструкция на централния площад „Георги Измирлиев“, благоустрояване на една от основните улични артерии в града – ул. „Марица“, изграждане на велосипедни алеи и благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително и изграждане на изцяло нова асфалтова настилка на 6 улици“, каза още Михова. Тя добави, че 3 от обектите по проекта вече са завършени и въведени в експлоатация, а през тази година се очаква и четвъртият да бъде готов и да бъдат разплатени близо 6,8 млн. лева. По думите ѝ други два големи проекта, по които се очаква да бъдат разплатени над 10 млн. лева по ОПРР 2014 – 2020, са „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ и „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград“. „Освен това, общината продължава изпълнението и очаква да стартира работа по редица други проекти, касаещи въвеждане на интегриран градски транспорт, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, социална инфраструктура, ремонт и реконструкция на храм „Въведение Богородично“ и сградата на Образцово читалище „Никола Й. Вапцаров““, допълни Михова. Тя посочи, че близо 11 млн. лева е стойността на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци за развитие на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, който община Благоевград изпълнява по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020. През настоящата година по този проект се очаква да бъдат възстановени средства за извършени дейности в размер на 2 млн. лева. „С изпълнението на проект за над 36 млн. лева, Благоевград ще се превърне в една от първите общини в България с анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците. Договорът по проекта за проектиране и изграждане на такава инсталация, финансиран по ОПОС 2014 – 2020, беше подписан в края на 2018 г. Проект за такава инсталация е подготвен и от община Бургас“, допълни Михова. Тя подчерта, че през 2019 година, община Благоевград ще изпълнява проекти и по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по ОП „Добро управление“ с изпълнението на проекта „Функциониране на ОИЦ – Благоевград“, Оперативната програма за храни, програмите за трансгранично сътрудничество, програма „LIFE“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и други.

Ливия НИНОВА