Една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка за събиране, транспортиране на битовите отпадъци от населените места на територията на Община Дупница

Община Дупница

Дупница. Една фирма подаде документи за участие в обществената поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница“. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин Христо Апостолов, ПР на Община Дупница. „В открита процедура, Комисия с председател зам.кметът Крум Милев отвориха документите на участника, като след проверка на документите и техническите изисквания дали са спазени ще обяви дата за отваряне на ценовата им оферта, ако бъдат допуснати“, каза Апостолов. По думите му срокът на поръчката е 24 месеца, а прогнозната стойност 2 420 000 лева.

Лора КАЛЧЕВА