Ежемесечно се актуализира списъкът с чакащите потребители за услугата „Личен асистент”

Кюстендил. Ежемесечно се актуализира списъкът с чакащите потребители за услугата „Личен асистент”. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални дейности и проекти” Радмила Рангелова. По думите  й има специална методология, чрез която се определя необходимостта за ползване на услугата. Тя е разработена съгласно нормативната уредба в страната и заложените изисквания при изпълнението на процедурата „Независим живот”. „Преди две години услугата „Личен асистент” се финансираше именно по тази процедура. Методологията е съобразена и съответно с актуализираната Национална стратегия за развитие на демографското развитие на населението, Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. В центъра за интегрирани услуги се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти”, каза Радмила Рангелова. Според нея изискванията за кандидати за потребителите е да бъдат хора с увреждания, в това число и деца с експертно решение на ТЕЛК с определени под 90 %, хора над 65-годишна възраст с ограничения или с невъзможност за самообслужване. Заявленията за кандидатстване за ползване на услугата е по образец. Желаещите да ползват същата, могат на място да получат такъв образец, който да бъде попълнен. Задължително към заявлението се прилага експертното решение на ТЕЛК и документ, удостоверяващ дохода на кандидата. От друга страна лицата, които желаят да бъдат лични асистенти, тоест да предоставят конкретната услуга, подават заявление и автобиография по образец, като задължително прилагат копие на диплом за завършено средно образование. Това е едно от изискванията към тях. „Услугите, които се предоставят в Центъра за интегрирани услуги за социално включване и личен асистент са фокусирани към нуждите на отделния човек, като след като бъдат оценени неговите индивидуални потребности. В началото на всеки месец в центъра се извършва актуализация на регистъра на чакащите потребители. Той е доста динамичен. Извършва се една оценка от служителите на центъра за интегрирани услуги, съгласно потребностите на потребителя и дохода на кандидата, той също е определящ. Процедурата е отворена, непрекъснато се приемат документи за нови потребители”, каза Радмила Рангелова.

Венцеслав ИЛЧЕВ