Екатерина Гешева, Бюро по труда-Асеновград: Проектът „Родители в заетост“ е много полезен за младите семейства, интересът към него е сравнително голям

Екатерина Гешева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ в Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за започналия втори прием на заявления по проекта „Родители в заетост“, за предимствата на проекта и интереса на младите семейства към него.


Фокус: Г-жо Гешева, Дирекция „Бюро по труда“ в Асеновград стартира нов прием на заявления по проекта „Родители в заетост“. Нека най-напред да обясним какво представлява проекта, какви са условията и сроковете за кандидатстване, също кои граждани могат да се възползват от услугите му?
Екатерина Гешева: Това е втори етап на прием по този проект. Стартира на 26 март и ще продължи до 20 април включително. Като цяло, проектът „Родители в заетост“ е насочен към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот от страна на родителите. Чрез предвидените дейности по проекта, родители на деца на възраст от 0 до 5 години, ще имат възможност да продължат не само своето кариерно развитие, но и същевременно с това да осигурят сигурна и качествена грижа на децата си. От друга страна, проектът осигурява възможност за трудова активност и улесняване включването на безработни и неактивни лица на пазара на труда, като те ще бъдат наети като детегледачи по проекта. Тези, които могат да се включат като детегледачи по проекта са всички търсещи работа лица и лица в неравностойно положение. Субсидираната заетост на едно лице, което ще полага грижи за дете е с максимална продължителност от 18 месеца или до навършване до 5-годишна възраст на детето, за което се грижи. Заявления от безработните лица се приемат във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, като образец на заявлението е публикуван в интернет страницата на Агенцията по заетостта и се подава лично във всички дирекции в рамките на работното време – от 08.30 до 17.00 часа. Набирането на заявленията от безработни има за цел да се подберат лица, заявили желание за отглеждане на малки деца и отговарящи на изискванията на родителите им. В заетост ще се включат тези, които са заявили желание с необходимата за целта документация и които са достатъчно отговорни да полагат грижи за отглеждане на деца. Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Те се разделят условно на 2 групи. Едната група е родители, които имат осигурено работно място, но към момента полагат грижи за децата си и не са се върнали на работа. Другата група са безработните родители. Обръщам внимание, че тези родители, които ползват дългосрочен отпуск и отсъстват от работа поради отглеждане на деца от 0 до 5-годишна възраст, не следва да се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта „Родители в заетост“. Тоест, само с подаването на заявлението те все още не са включени в проекта, като трябва да продължат да ползват този отпуск до получаването на одобрението за включване. А пък безработните родители трябва да започнат работа до 4 месеца след като получат услугата за отглеждане на дете, тоест до 4 месеца след като се назначи детегледач. Заявленията на родителите се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, отново в рамките на работното време – от 08.30 до 17.00 часа. Създадена в възможност и за изпращане на документите по имейл, като заявлението трябва да е сканирано с поставен подпис или подписано с електронен подпис. На сайта на Агенцията по заетостта е посечен имейла, на който родителите да изпращат заявленията си.
Одобрените за участие родители по проекта ще вземат в участие организирани срещи с цел одобрение на безработните лица, за да може да си изберат лично детегледача. Чрез срещите ще се даде възможност на родителите сами да изберат лицето, независимо от спецификата на образованието и професионалния опит, което ще полага грижи за отглеждането на тяхното дете. За наетите лица като детегледачи се осигурява възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, също осигурителните вноски съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване за лице, наето като детегледач на 8-часов работен ден. Предвижда се също така допълнително възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата за детегледачи, които ще полагат грижи за две и повече деца – близнаци, тризнаци и т.н.
Фокус: Към момента колко родители са подали заявления да им се осигури детегледач и съответно колко безработни лица са проявили желание да бъдат детегледачи?
Екатерина Гешева: Вече 6 семейства са подали заявление и са изявили желание да им се осигури детегледач. Родителите могат да подават документи до 20 април включително. За детегледачите срокът на прием на документи е по-дълъг, тъй като те могат да подадат заявление и на по-късен етап, тоест след като е одобрено семейството. А пък от първия етап на прием на заявления по проекта „Родители в заетост“, който приключи в края на 2017 година, в Асеновград вече имаме назначени на работа 13 детегледачи.
Фокус: Как ще оцените интересът към проекта „Родители в заетост“?
Екатерина Гешева: Има интерес. Това е една много полезна програма за младите семейства, особено за майките, които имат добра работа и се е наложило да останат вкъщи за отглеждането на децата си. Така че, определено мога да кажа, че има интерес.
Тони МИХАЙЛОВ