Екатерина Панова, зам. – председател на Окръжния съд в Плевен: Правото е в основата на всяка просперираща държава

Зам.- председателят на Окръжния съд в Плевен Екатерина Панова в интервю за Радио „Фокус“ за Деня на българската Конституция и професионалния празник на юриста

Фокус: Г-жо Панова, какво ще пожелаете на колегите си в деня на подписването на Търновската конституция?

Екатерина Панова: Поздрав към всички колеги, които по един или друг начин имат досег с правото. Пожелавам им вдъхновение от работата, удовлетворение, да не забравят това, което се е случило преди 140 години – едни хора, които са се събрали и приели една от най-демократичните конституции в Европа за онова време. Всички ние се ласкаем, че сме в някаква степен наследници на тези хора отпреди толкова години. Поздрав и към колегите от Окръжния съд в Плевен по повод 140 години от основаването му. По  този повод в съда са изложени архивни материали от времето на основаването му.

Фокус: С какво Ви привлече юридическата професия?

Екатерина Панова: Професията ме привлече с предизвикателствата, които предоставя, с възможността да се срещаш с различни спорове, отношения между хора, казуси, да преценяваш до каква степен е нарушен законът, как може една законова норма да се приложи към съответния отделен казус. Това са предизвикателства, които работата предлага всеки ден за мен като съдия. Искала съм да работя точно това, не съм имала желание да бъда в друга сфера на юридическата професия.  За мое удоволствие, съм успяла да го реализирам. Не съжалявам и към днешния ден, въпреки че с течение на годините се появяват и нови предизвикателства, появяват се и негативи. За съжаление, професията е подложена на остри критики. Чуват се ежедневно и се налага да работим с тях. Лично за себе си се лаская, че не съм дала повод за подобни твърдения. Мисля, че в системата работят изключително почтени и сериозни колеги, които наистина допринасят за утвърждаване на мнението, че  правото е в основата на всяка една просперираща съвременна държава.

Фокус: С какви казуси се срещате най- често, какво наблюдавате?

Екатерина Панова: Кариерата ми се е стекла така, че съм работила с гражданско, търговско  и преди време  в известен период и административно право.  Срещам се с най-различни казуси. Търговските и граждански отношения са изключително пъстри. Предизвикателствата се редуват. Законодателството не винаги е перфектно, което представлява още едно предизвикателство за съдията, който следва да приложи закона и да изтълкува правната норма по най-правилния и справедлив начин. В много случаи това никак не е лесно и представлява наистина сериозно предизвикателство.  Наблюдавам най-различни търговски отношения, не всички завършват по перфектния начин.  За съжаление и отношения между граждани, които не са съумели да решат и уредят  спорове помежду си като близки хора и са стигнали до съд. В последно време се работи доста и в областта на медиацията, която предоставя на гражданите възможност  да решават споровете си по един по-малко стресов начин, по – спокоен, извънсъдебен. Това в една степен разтоварва и подпомага съдебната система. В друга подпомага отношенията между гражданите да не се обострят и в една по-спокойна и извънсъдебна обстановка да се вземат решения.

Виолета КРЪСТЕВА