Екоинспектори установиха замърсяване в Защитена местност „Побити камъни“ край Варна

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) са установили замърсяване в Защитена местност „Побити камъни“ край Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от РИОСВ. Проверка по случая е направена след като в екоинспекцията е постъпило сигнално писмо по електронната поща, от края на януари. Информацията е била свързана с лошото състояние и липсата на контрол в Защитената местност, попадаща на територията на Община Аксаково. Според становището на РИОСВ сигналът е основателен. Той касае изхвърляне на непречистени отпадъчни води в дере и замърсяване на площи със строителни и битови отпадъци в Защитена местност „Побити камъни“, група Слънчево-юг. Заради отпадъчните води, на местна фирма са дадени предписания със срокове за изпълнението им. Нарушителите на замърсяванията със строителни и битови отпадъци не са установени. На кметовете на общините ще бъдат дадени предписания за почистването им. Експертите от РИОСВ във Варна са проверили и друг сигнал, подаден по електронната поща, но той се е оказал неоснователен. Първоначалната информация за строителна дейност на плажната ивица в землището на село Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, не се е потвърдила. При проверка на място е установено наличие на поставяем обект. Не са установени нарушения на режимите на защитените зони. С цел изясняване на обстоятелствата е изискана допълнителна информация от Министерство на туризма.

Диана СТОЕВА