Експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха сигнал за незаконен пункт за изкупуване на охлюви

Велико Търново. Експерти на РИОСВ – Велико Търново и служители на общината провериха сигнал за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в Севлиево, съобщиха от екоинспекцията. При проверката на място е установено, че за пункта е внесено уведомление в РИОСВ в законоустановения срок. Проверено е наличието на оборудване – кантар, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви, начин на съхранение на изкупените охлюви. На посочения адрес са констатирани изкупени около 250-300 кг живи охлюви.

11 физически и две юридически лица уведомиха РИОСВ – Велико Търново за 71 организирани пункта за изкупуване на живи охлюви през 2019 г. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Срокът се определя със заповед на министъра на околната среда и водите и с нея се определят условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia). Най-много регистрирани пунктове тази година има в общините Павликени (21), Севлиево (16) и Стражица (11). Само в общините Дряново, Трявна и Елена няма регистрирани пунктове.