Експерти от МЗХГ разясняват във Варна програмата за морско дело и рибарство

Информационно събитие по Програмата за морско дело и рибарство ще проведе днес във Варна с участието на експерти от Министерството на земеделието, храните и горите във Варна. Това съобщават от МЗХГ. Програмата ще бъде открита в 10 часа в сградата на Община Варна. Заинтересованите страни ще могат да се запознаят с условията за кандидатстване по Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“. В програмата са включени още разяснения за кандидатстване и по мерките „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ – Сектор „Малки проекти“, „Иновации в аквакултурата“ и „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.