Експерти от РИОСВ-Варна провериха сигнал за задимяване в района на Девня, не са установени превишения на пределно допустимите концентрации

След сигнал, подаден на „зеления“ телефон за силно задимяване в района на заводите в гр. Девня, е извършена проверка. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ – Варна. Сформирана е аварийна група от експерти на инспекцията и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.  Екипът е установил видимо задимяване в следствие на самозапалила се слама.

Извършени са измервания на атмосферния въздух в близост до Девня. В селата Кипра, община Девня и Чернево, община Суворово не са установени превишения на пределно допустимите концентрации по всички контролирани показатели на атмосферния въздух. Анализът е извършен с апаратура за експресно определяне на замърсители.

Мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е разположена на границите на град Девня и ще продължи да извършва измервания до прекратяване на задимяването.